Evaluering

Alle undervisningsaktiviteter på eud, eux, htx, AMU, Fodterapeutskolen m.v. evalueres af brugerne i en fast frekvens og efter et fast koncept.

Spørgerammen for eud/eux og htx er udviklet i samspil mellem lærere, elever og ledelse.

Spørgerammen er tilpasset de enkelte uddannelsesområder, og der er plukket i listen over kategorier:

  • Holdet og livet på skolen
  • Mig selv som elev
  • Undervisningen
  • Projektarbejdet
  • Lærerne
  • Praktikpladssøgning

Dog er de tre fremhævede kategorier gennemgående i alle spørgerammer for eud og eux, så vi har mulighed for læring på tværs af uddannelserne.

Frekvensen i vores evalueringscyklus sikrer, at alle elever spørges én gang hvert halve år.


Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering er primært et redskab til pædagogisk udvikling for lærere og lærerteams.

 Undervisningsevaluering

AMU-evaluering

AMU evalueres efter de gældende regler om spørgeramme og frekvens.

 Kursisters og virksomheders tilfredshed - VisKvalitet.dk

 

Udskriv