Strategier

Vores elever skal blive så dygtige de kan blive, de skal trives på skolen og gøres i stand til at færdiggøre den drømmeuddannelse, de har valgt.


De tre niveauer

For at sikre fokus på indsatser og resultater arbejdes der med tidsafgrænsede mål og strategier på flere niveauer:

 Niveau 1: Overordnede mål og strategier, der er gældende for hele skolen

 Niveau 2: Afdelingstilpassede mål og strategier - med afsæt i de overordnede mål og strategier

 Niveau 3: Enhedstilpassede mål og strategier - med afsæt i de afdelingstilpassede mål og strategier


De fire mål

 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

 Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

 Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

 Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.


Overordnede mål og strategier - niveau 1

Kvalitetsarbejdet består af indbyrdes afhængige strategier og en opfølgningsplan

Selvevalueringsområde

Skolens ledelse udpeger temaer, som udgør skolens strategiske sigte for en periode på 2-3 år, foruden de mål og strategier, der meldes ud fra Undervisningsministeriet.

I 2015-2017 er det strategiske indsatsområde ”at ruste skolen bedst muligt til udbudsrunden i 2017”.

Målet er indarbejdet i alle lederes resultatkontrakter, og der følges op på resultatopfyldelsen halvårligt.

Succeskriteriet er, at skolen opnår de ønskede udbudsgodkendelser fra august 2017.

Internationalisering

Erfaring fra udlandet er en vigtig dannelse.

Skolen hjælper elever med at komme godt på vej til en praktikaftale i udlandet eller et skoleophold udenfor landets grænser.

Skolen har en international strategi:

 Mål og strategi for internationalisering 2016-2019

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

Fastholdelse og støttesystemer

Skolen råder over en række støttemuligheder til elever med behov for støtte, der kan hjælpe eleven til at holde fokus på læring.

Støtte til elever søges altid gennem skolens uddannelses- og erhvervsvejledning (UE-vejledning), der er placeret på alle skolens adresser:

 Vejledere på Roskilde Tekniske Skole

Skolen har følgende tilbud til eleverne. Tilbuddene kan søges via UE-vejledningen:

Uddannelsesaftaler - herunder Praktikcenter

Aktuelle tal om indgåede uddannelsesaftaler kan ses på:

 Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk)

Mål for indgåede uddannelsesaftaler og praktikcenteraktiviteten er en del af: 

 Handlingsplan for øget gennemførelse 

Markedsføring

Skolen arbejder systematisk med markedsføring af skolens uddannelsesaktiviteter med henblik på at informere og rekruttere til skolens uddannelser.

Et særligt indsatsområde er rekruttering af unge elever, da andelen af unge efter 9. eller 10. klasse på erhvervsuddannelserne skal stige jf. "Klare mål 1" i erhvervsuddannelsesreformen.

Se også:

 eud
 eux
 htx
 kurser og efteruddannelse

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af medarbejdere sker systematisk og i henhold til de kompetencekrav, der er for ansatte og ledere på en erhvervsskole.

 Se personalepolitik

Kompetenceudviklingen er strategisk forankret, og skolen følger en plan for perioden 2015-2020 for alle lærere og ledere.

 Strategisk kompetenceudvikling af skolens medarbejdere

Eksternt samarbejde

Eksterne interessenter er i høj grad centrale medspillere i vores bestræbelser på at sikre tidssvarende og gode uddannelsestilbud til alle målgrupper.

Samarbejdspartnere (dynamisk og ikke udtømmende liste):

  • UU Roskilde-Lejre om bl.a. indskolingsaktiviteter
  • Ungeguiden Roskilde om bl.a. brobygning for ledige unge
  • Grundskoler i Roskilde om bl.a. valgfag i udskolingen og repræsentation i skolebestyrelser
  • UCSJ om bl.a. ”10 ECTS” kursus til erfarne faglærere samt socialrådgiverpraktikanter
  • Andre erhvervsskoler om udlån og udlægning af uddannelsesgodkendelser (se liste)

Virksomhedssamarbejde er væsentligt for erhvervsuddannelserne. Skolen har fokus på kontinuerligt at forbedre samarbejdet om lærlinge og uddannelsernes indhold: 

 Handlingsplan for øget gennemførelse

 

Udskriv

Kontakt

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole?

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden