Går du i 9. eller 10. klasse? Husk at søge uddannelse inden 1. marts // Se grundforløb (eud/eux) med opstart i august

Resultatmål

Det overordnede princip bag ledelsens resultatlønskontrakter bygger på sammenhæng og fokusering. Sammenhæng med skolens mission, vision, værdigrundlag, fælles pædagogiske, didaktiske grundlag og kvalitet.

Direktørens resultatlønskontrakt afspejler skolens overordnede mål og afstikker linjerne for den øvrige ledelses resultatmål.

 Resultatløn 2019 - direktør Jesper Østrup 

 

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden