Hør om studieretningerne og oplev studiemiljøet på HTX Roskilde // INFOAFTEN 9. januar // ÅBENT HUS 25. januar 

Krop og sundhed

Bioteknologi A og Idræt B

Hvis du er interesseret i bioteknologi og idræt og finder nedenstående spørgsmål spændende, er Krop og sundhed sikkert noget for dig:

 • Hvad er stamceller, og hvad kan de bruges til?
 • Hvordan fungerer kroppen?
 • Hvordan gensplejser man en bakterie?

Om studieretningen

I bioteknologi ser vi på, hvordan vi kan anvende vores kemiske og biologiske viden i forbindelse med sygdomsforebyggelse og -behandling, miljøforbedringer og produktion af forskellige produkter. Derfor er biokemi, cellebiologi, mikrobiologi, gensplejsning, stamceller og undersøgelser af DNA centrale områder for os.

I idræt får du praktisk erfaring, både med tekniske og taktiske færdigheder i såvel individuelle som kollektive idrætsdiscipliner, samt forståelse af hvordan du udformer træningsprogrammer til forskellige målgrupper. Du får også et indblik i idrætten som et historisk og kulturelt fænomen.

Ud over samarbejdsprojekter i bioteknologi og idræt, vil andre fag også blive inddraget i studieretningens projekter. Fx måler vi i projektet ”Krop og sundhed” en række fysiologiske faktorer (blodtryk, kondital, kropsfedt, lungefunktion) samt udarbejder en sundhedsprofil.

Studieretningen Krop og sundhed giver direkte adgang til følgende typer af uddannelser: sygeplejerske, pædagog og idræt. Vælger du matematik A som valgfag, giver den også adgang til sundhedsvidenskabelige uddannelser som fx medicin, dyrlæge, bioanalytiker, biologi, biokemi, farmaci samt civilingeniøruddannelser i bioteknologi, kemi mm.

Eksempler på temaer

 • Gensplejsning
 • Måling af fysiologiske faktorer
 • Kroppen

VIDEO: Hvorfor jeg har valgt htx?
(Video: HTX Roskilde)


Dine fag

Studieretningsfag

 • Bioteknologi A
 • Idræt B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Teknikfag A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Teknologi B
 • Idéhistorie B
 • Samfundsfag C
 • Kommunikation/IT C eller Informatik C

Valgfag

 • 1 C-fag - eller - 1 løft

Videreuddannelse

Med en htx får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din studieretning og dine valgfag giver adgang til.

Vi har forudfyldt fagene fra studieretningen, men du skal selv vælge dine valgfag/niveauer i højre kolonne på adgangskortet:

 Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet


Alt det praktiske

ØkonomiØkonomi

Økonomi

SU (Statens Uddannelsesstøtte) efter gældende regler.
 Læs om økonomi
StudiemiljøStudiemiljø

Studiemiljø

Studiemiljøet på htx er noget helt særligt.
 Læs om studiemiljø


DownloadVi kan vejlede dig

Mette Hoffmann Morville
Mette Hoffmann Morville
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 mhm@rts.dk
Tove Rasmussen
Tove Rasmussen
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 tra@rts.dk


Du starter din htx-uddannelse på

Logo 130x130px Htx Roskilde
 HTX Roskilde
 Pulsen 4 • 4000 Roskilde
 Google Maps    rejseplanen.dk

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden