Sådan håndterer Roskilde Tekniske Skole Corona/COVID-19-situationen // LÆS MERE

 • Eud 1
 • Eud 2
 • Eud 3
 • Eud 4
 • Eud 5

Eud

Erhvervsuddannelser for dig, der vil være faglært og have svendebrev

Hvad er eud?

En erhvervsuddannelse (eud) er en praktisk uddannelse, der veksler mellem undervisning på skole og praktikperioder i en virksomhed. På Roskilde Tekniske Skole tilbyder vi et bredt udvalg af uddannelser inden for medier, bygge og anlæg, håndværk og teknik samt det grønne område.

Vi starter hold i august, oktober, januar og april - se startdatoer på de enkelte uddannelser.

 46 300 400

 Oversigt over vejledere

Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Start grundforløb 1
- direkte fra 9./10. klasse

 8. august
    (11. august, Greve)

Start grundforløb 2

 17. januar (19. januar, Greve)
 4. april
 8. august (10. august, Greve)
 24. oktober

Vælg din erhvervsuddannelse

Hvad siger eleverne

Eud på Roskilde Tekniske Skole

(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Optagelse og adgangskrav

Ansøgning og optagelse

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du får besked om optagelse m.m. via e-Boks.

Adgangskrav

Du skal søge via optagelse.dk og opfylde disse generelle adgangskrav:

 • Hvis du afsluttede folkeskolen i 2018 eller derefter, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Hvis du afsluttede folkeskolen før 2018, skal du have afsluttet folkeskolen
 • Du skal have min. 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen
 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning og søge ind senest 1. marts.

 Nye adgangskrav til ungdomsuddannelser (ug.dk)

Har du en uddannelsesaftale?

Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
 46 300 400

Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt uddannelse: euv (erhvervsuddannelse for voksne). Når du er startet på grundforløb 2, vil du få vurderet dine kompetencer.

Opfylder du ikke kravene?

Optagelsesprøve

Opfylder du ikke kravene, kan du ansøge alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

 Se datoer i skolens kalender
 Regler for optagelsesprøver

Selv om du ikke opfylder adgangskravene, kan du stadig blive optaget på en erhvervsuddannelse - du kan gå til optagelsesprøve.

Se mere i videoen eller på: optagelsesprøver på uvm.dk
(Video: Undervisningsministeriet)

Adgangsbegrænsning på grundforløb 2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning på grundforløb 2 i form af kvoter (pr. 1. januar 2021):

Hvad betyder det?

Har du uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, er du sikret optagelse på grundforløb 2.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge en kvoteplads. Antallet af kvotepladser varierer fra uddannelse til uddannelse.

Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
 46 300 400

 

Opbygning af uddannelsen

 • Grundforløb 1

  Grundforløb 1

  For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
  - eller afsluttede folkeskolen sidste år

  Når du vil starte direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1. Men du har også mulighed for at søge ind i op til 2 år efter du har afsluttet folkeskolen.

  Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år.

  Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning.

  Den giver dig bred viden og grundlæggende færdigheder inden for en række uddannelser samt et indblik i en branche. Undervisningen er praksisorienteret og organiseret som projektarbejde. Du bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

   Se adgangskrav

  Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

 • Grundforløb 2

  Grundforløb 2

  For dig, der afsluttede folkeskolen for mere end et år siden
  - samt for dig, der har afsluttet grundforløb 1

  Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år.

  Inden du starter, skal du have valgt, hvilken uddannelse du vil tage. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

  Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

   Se adgangskrav

 • Hovedforløb

  Hovedforløb

  For dig, som har bestået grundforløb 2

  Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

  På de fleste af vores uddannelser veksler hovedforløbet mellem perioder på skolen og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med. Enkelte af vores uddannelser er dog skolebaserede og foregår kun på skolen.

  På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen. Du får også mulighed for at specialisere dig inden for det område, hvor du har talent, og hvor din interesse ligger.

  Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve eller en fagprøve.

Aktuelt

Følg skolens sociale liv


Download

Hvad siger eleverne 

Hvad laver man på grundforløb 1?

Hør Mathias fortælle om grundforløb 1, hvor du prøver kræfter med forskellige fag inden for en fagretning. Det hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervsuddannelse, og du får en grundlæggende og bred erhvervsfaglig viden, og får en forståelse for andre fag.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)


 

Vælg grundforløb 1

- fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Eux Teknologi, byggeri og transport

Eux Teknologi, byggeri og transport

Start i Roskilde
Overvejer du at tage eux og blive erhvervsfaglig student inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport?

Det digitale design

Det digitale design

Start i Roskilde og Kalundborg
Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

Det levende håndværk

Det levende håndværk

Start i Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeprojekter og byggematerialer?

Gartner, natur og landbrug

Gartner, natur og landbrug

Start i Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

Landbrug

Landbrug

Start i Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

Landbrug og dyr

Landbrug og dyr

Start i Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

Metal og mekanik

Metal og mekanik

Start i Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

Natur, planter og anlæg

Natur, planter og anlæg

Start i Roskilde og Valby 
Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

Sten og anlæg

Sten og anlæg

Start i Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeri, sten og beton?

Teknik og energi

Teknik og energi

Start i Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Start i Greve
Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeprojekter og byggematerialer? Udbydes i samarbejde med EUC Sjælland.

Nøgletal - eud/eux

Indikatorer fra uddannelsesstatistik.dk

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres hvert 3. år. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


Virksomheder og elever

Virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU)

I 2019 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole. Fokus er på udvikling af praktiksamarbejdet.

Lokale undervisningsplaner (LUP)

Læs om de formelle krav til uddannelsen (undervisning, opbygning, prøver og eksamen):
 Se den lokale undervisningsplan

Kvalitetsarbejdet

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder eud og eux:
 Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874