• Start din uddannelse i august - erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Start din uddannelse i august - erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Eud 1
 • Eud 2
 • Eud 3
 • Eud 4
 • Eud 5

Eud

Erhvervsuddannelser for dig, der vil være faglært og have svendebrev

Hvad er eud?

En erhvervsuddannelse (eud) er en praktisk uddannelse, der veksler mellem undervisning på skole og praktikperioder i en virksomhed. På Roskilde Tekniske Skole tilbyder vi bygge- og anlægsuddannelser, grønne uddannelser, medieuddannelser og uddannelser inden for bil, metal, vvs og el.

Vi starter hold i august, oktober, januar og april - se startdatoer på de enkelte uddannelser.

 46 300 400

 Oversigt over vejledere

Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Start grundforløb 1
- direkte fra 9./10. klasse

 5. august
 13. januar

Start grundforløb 2

 5. august
 21. oktober
 13. januar
 april 2020

Hvad siger eleverne

Hvordan er det at starte på eud?

Hør Ali og Mathias fortælle om, hvordan det er at starte på en erhvervsuddannelse på Roskilde Tekniske Skole.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Vælg din erhvervsuddannelse

Optagelse og adgangskrav

Ansøgning og optagelse

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
 Læs om digital post og e-Boks

Adgangskrav

Du skal søge senest 1. marts og opfylde disse generelle adgangskrav:

 • Hvis du afsluttede folkeskolen i 2018 eller derefter, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Hvis du afsluttede folkeskolen før 2018, skal du have afsluttet folkeskolen
 • Du skal have min. 2,0 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen
 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 Nye adgangskrav til ungdomsuddannelser (ug.dk)

Har du en uddannelsesaftale?

Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
 46 300 400

Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt uddannelse: euv (erhvervsuddannelse for voksne). Når du er startet på grundforløb 2, vil du få vurderet dine kompetencer.

Opfylder du ikke kravene?

Optagelsesprøve

Opfylder du ikke kravene, kan du ansøge alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

 Se datoer i skolens kalender
 Regler for optagelsesprøver

Selv om du ikke opfylder adgangskravene, kan du stadig blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Se mere i videoen eller på: optagelsesprøver på uvm.dk
(Video: Undervisningsministeriet)

Har du brug for at forbedre dine karakterer?

 Overvej forløbet Klar til eud

Adgangsbegrænsning på grundforløb 2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning på grundforløb 2 i form af kvoter:

Hvad betyder det?

Har du uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, er du sikret optagelse på grundforløb 2.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge en kvoteplads. Antallet af kvotepladser varierer fra uddannelse til uddannelse.

Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
 46 300 400

 

Opbygning af uddannelsen

 • Grundforløb 1

  Grundforløb 1

  For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
  - eller afsluttede folkeskolen sidste år

  Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller afsluttede folkeskolen sidste år - skal du starte på grundforløb 1. Du kan også vælge at søge ind på grundforløb 1, hvis du afsluttede folkeskolen for mindre end to år siden.

  Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år.

  Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning.

  I fagretningen på grundforløb 1 møder du en række uddannelser inden for et arbejdsområde. Gennem forskellige projektforløb introduceres du til uddannelserne og branchen. Du får prøvet forskellige arbejdsmetoder, lærer om arbejdspladskultur og iværksætteri og bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

   Se adgangskrav

  Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

 • Grundforløb 2

  Grundforløb 2

  For dig, som har gennemført grundforløb 1
  - OG for dig, som afsluttede folkeskolen for mere end 1 år siden

  Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år.

  Inden du starter, skal du have valgt, hvilken uddannelse du vil tage. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

  Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

   Se adgangskrav

 • Hovedforløb

  Hovedforløb

  For dig, som har bestået grundforløb 2

  Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

  På de fleste af vores uddannelser veksler hovedforløbet mellem perioder på skolen og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med. Enkelte af vores uddannelser er dog skolebaserede og foregår kun på skolen.

  På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen. Du får også mulighed for at specialisere dig inden for det område, hvor du har talent, og hvor din interesse ligger.

  Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve eller en fagprøve.

Aktuelt

Følg skolens sociale liv:


Download

Hvad siger eleverne 

Hvad laver man på grundforløb 1?

Hør elever og undervisere fra et af vores grundforløb 1 fortælle.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Folkeracere

På et grundforløb 1 har elever bygget biler om til folkeracere og er derigennem blevet introduceret til en række uddannelser i fagretningen.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)


 

Vælg grundforløb 1

- fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Det detaljerede håndværk

Det detaljerede håndværk

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med nytænkning af arkitektur, design og håndværk?

Det digitale design

Det digitale design

Start i august - Roskilde og Kalundborg
Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

Det levende byggeri

Det levende byggeri

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med håndværk, teknologi og kreativitet?

Dyr og landbrug

Dyr og landbrug

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

Gartner, natur og landbrug

Gartner, natur og landbrug

Start i august - Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

Landbrug

Landbrug

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Start i august - Fårevejle
Drømmer du om en fremtid fyldt med mad, sundhed og bæredygtighed? Dette grundforløb udbydes i samarbejde med EUC Nordvestsjælland.

Metal og mekanik

Metal og mekanik

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

Natur, planter og anlæg

Natur, planter og anlæg

Start i august - Roskilde og Ringsted
Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

Teknik, energi, styring og it

Teknik, energi, styring og it

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

Urban Gardening & Cooking

Urban Gardening & Cooking

Start i august - Valby
Drømmer du om en fremtid fyldt med gastronomi, økologiske grøntsager, planter og grønne anlæg?

Anlæg, dyr og landbrug

Anlæg, dyr og landbrug

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter, anlæg og masser af frisk luft? 

Fremtidens håndværker

Fremtidens håndværker

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med grønne anlæg, byggeri, it, metal eller mekanik?

Nøgletal - eud/eux

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


Fuldførelse, frafald, overgang til uddannelse og beskæftigelse

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid samt fuldførelsesfrekvens:

 Studietid og fuldførelsesprocent på Roskilde Tekniske Skole 

Frafald

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt på hovedforløbet:

 Frafald på grundforløb, hovedforløb samt overgange mellem forløb

Når du har klikket på linket ovenfor, skal du vælge "Roskilde Tekniske Skole" i højre side samt trykke "Apply".

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse:

 6 mdrs. overgang til uddannelse i procent på Roskilde Tekniske Skole

(Skift visning ved at klikke i dropdown-menuen "Fra uddannelse" øverst på siden og klikke "Vis rapport")

Overgang til beskæftigelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser (0-1 år siden dimission):

 Beskæftigelsesprocent

Når du har klikket på linket ovenfor, skal du vælge "Roskilde Tekniske Skole" i højre side samt trykke "Apply".

Handlingsplan for øget gennemførelse

De seneste tre handlingsplaner for øget gennemførelse giver indblik i skolens arbejde med rekruttering og fastholdelse af elever, trivsel blandt elever, samt hvordan vi udfordrer elever i erhvervsuddannelserne (eud/eux).

De 4 klare mål

Der er opstillet fire overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Se status og nøgletal for de 4 klare mål i Handlingsplan for øget gennemførelse:

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 - Roskilde Tekniske Skole

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 - Roskilde Tekniske Skole

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 - Roskilde Tekniske Skole

Virksomheder og elever

Virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU)

I 2017 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole. Fokus er på udvikling af praktiksamarbejdet.

Se også

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder eud og eux:
Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

Bemærk, 1.-26. juli:
åbent kl. 8-12

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874