• Htx 1
 • Htx 2
 • Htx 3
 • Htx 4

HTX Roskilde

Tag en studentereksamen med fokus på naturvidenskab, teknologi og design

Hvad er htx?

Htx - højere teknisk eksamen - er en studentereksamen med fokus på naturvidenskab, teknologi og design - og din vej ind til en videregående uddannelse. 

 HTX Roskilde
 Pulsen 4 • 4000 Roskilde
 46 300 400    rts@rts.dk
 Google Maps    rejseplanen.dk


 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk
Tilmeld dig senest 1. marts, så er du sikret plads, hvis du er bedømt uddannelsesparat.

 46 300 400

 Vejledning

Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Hvad siger eleverne 

Hvorfor har vi valgt HTX Roskilde?

(Video: HTX Roskilde)

Studieretninger på htx-uddannelsen 2019-2020

Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi A og Matematik A

Design

Design

Teknologi A og Design B 

Digitalt design

Digitalt design

Kommunikation/IT A og Design B

Fysikkens verden

Fysikkens verden

Matematik A og Fysik A

Game design

Game design

Kommunikation/IT A og Programmering B

Kemiens verden

Kemiens verden

Kemi A og Matematik A

Krop og sundhed

Krop og sundhed

Bioteknologi A og Idræt B

Medier

Medier

Kommunikation/IT A og Samfundsfag B

Modeller og app-udvikling

Modeller og app-udvikling

Matematik A og Programmering B

Sundhed

Sundhed

Matematik A og Biologi B

Se også:  Studieretninger for dig, der startede i 2016, 2017 eller 2018

Aktuelt

Følg skolens sociale liv

 

Download

Studieretninger og fag 2019-2020

 

Opbygning af htx-uddannelsen

 • 1.g

  1.g

  Tre måneders grundforløb

  Du starter din htx-uddannelse med et tre måneders grundforløb, der skal lære dig, hvordan man arbejder i gymnasiet, og gøre dig mere afklaret, inden du skal vælge en studieretning.

  Studieretning

  På grundforløbet har du en række obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik og samfundsfag), ligesom du vil møde fag fra de forskellige studieretninger. Du har også forløbene naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling samt studieområdet, som er et fagligt samarbejde mellem flere fag.

  Efter grundforløbet dannes studieretningsklasser med udgangspunkt i studieretningerne.

  Teknologi B

  To fag er helt specielle for htx-uddannelsen: teknologi B og teknikfag A.
  I 1.g og 2.g har du teknologi B, som omhandler teknologier anvendt i erhvervslivet, herunder produktudvikling, produktion, miljøvurdering, behovsanalyse, samfundsmæssig og historisk viden i forhold til teknologi og informationsteknologi.
 • 2.g

  2.g

  Studieretning, teknologi B og valgfag

  Du fortsætter din studieretning samt teknologi B, og du skal vælge et valgfag på B- eller C-niveau.
 • 3.g

  3.g

  Studieretning, valgfag og studieretningsprojekt

  Du fortsætter din studieretning. Du skal vælge et valgfag på A-, B- eller C-niveau. Og du skal skrive dit din større skriftlige opgave: studieretningsprojektet (SRP).

  Teknikfag A

  Du får det obligatoriske teknikfag A, der bygger videre på metoder fra teknologi B og afspejler den teknologiske udvikling i samfundet.

  Du vælger selv, hvilket teknikfag du vil specialisere dig indenfor:
  • Byggeri og energi
  • Udvikling og produktion – el
  • Udvikling og produktion – maskin
  • Udvikling og produktion – træ
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Digitalt design og udvikling

Vejledning 

Mette Hoffmann Morville
Mette Hoffmann Morville
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 mhm@rts.dk
Tove Rasmussen
Tove Rasmussen
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 tra@rts.dk

Optagelse, adgangskrav og ansøgning

Du skal søge senest 1. marts, så er du sikret plads, hvis du er bedømt uddannelsesparat.

Adgangskrav

Du skal opfylde disse adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk)
 • Du skal have min. 5,0 i gennemsnit til folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning til en gymnasial uddannelse

 Nye adgangskrav til ungdomsuddannelser (ug.dk)

Opfylder du ikke kravene?

Opfylder du ikke kravene, kan du tilmelde dig alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

 Se datoer i skolens kalender
 Regler for optagelsesprøver

Selv om du ikke opfylder adgangskravene, kan du stadig blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Se mere på:
 Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser (ug.dk)
 Optagelsesprøven (uvm.dk)

Går du i 9. eller 10. klasse?

Så skal du udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer som din ansøgning.

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Er du gået ud af skolen?

Så skal du logge ind med NemId via optagelse.dk.
Gør du det inden 1. marts, kan vi vurdere din ansøgning sammen med ansøgningerne fra de elever, der søger ind direkte efter folkeskolen.

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Har du ikke fået tilmeldt dig inden 1. marts?

 Kontakt os - så vi kan snakke om dine muligheder.

Nøgletal - htx

Fravær, karakterer, studietid m.m.

Fravær

Et væsentligt element i HTX Roskildes fastholdelsesstrategi er vores fokus på elevernes fravær.

I skoleåret 2017-2018 udgjorde det samlede fysiske fravær 8,70% og det skriftlige var 3,94%.

 Forebyggelse af frafald gennem opmærksomhed på studieaktivitet og fravær – HTX Roskilde

 Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid (studietid) for de elever, der fuldfører:

 Studietid og fuldførelsesprocent på HTX Roskilde 

Karakterer

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform:

 Gymnasiekarakterer for studenterne på HTX Roskilde 

Bemærk, linket ovenfor viser som udgangspunkt fagniveau A. For at se karakterer for fag med niveau B eller C, skal du klikke i dropdown-menuen "Fagniveau" øverst på siden og klikke "Vis rapport".

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse:

 27 mdrs. overgang til uddannelse i procent på HTX Roskilde 

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


Se også

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder HTX Roskilde:
Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden