HTX Roskilde

Tag en alsidig studentereksamen med fokus på naturvidenskab, it, teknologi og design

Velkommen til HTX Roskilde!

HTX Roskilde er et moderne gymnasium, der stiller spørgsmål og skaber løsninger på tidens aktuelle problemstillinger. På HTX Roskilde kan du tage en almendannende gymnasial uddannelse med fokus på naturvidenskab, it, teknologi og design. En htx-studentereksamen giver adgang til mange videregående uddannelser. Du behøver derfor ikke have bestemt dig på forhånd for, hvad du vil lave efter gymnasietiden. Mange af vores elever læser videre inden for så forskelige områder som fx ingeniør, farmaceut, læge, sygeplejerske, folkeskolelærer, dyrlæge, datalog, arkitekt, programmør eller biolog.

Besøgsdage
Velkomstfolder

HTX Roskilde
Pulsen 4
4000 Roskilde
 Find vej

Studieretninger på htx-uddannelsen

Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi A og Matematik A

Design

Design

Teknologi A og Design B 

Fysikkens verden

Fysikkens verden

Matematik A og Fysik A

Game design

Game design

Kommunikation/IT A og Programmering B

Kemiens verden

Kemiens verden

Kemi A og Matematik A

Klima

Klima

Teknologi A og Samfundsfag B

Krop og sundhed

Krop og sundhed

Bioteknologi A og Idræt B

Modeller og app-udvikling

Modeller og app-udvikling

Matematik A og Programmering B

ASF-linjen

ASF-linjen

Matematik A og Programmering B

Se også:  Studieretninger for dig, der allerede går på HTX Roskilde

Start på htx

 8. august 2022

 Vælg mellem 8 spændende studieretninger!


 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk
Tilmeld dig senest 1. marts, så er du sikret plads, hvis du er bedømt uddannelsesparat.

 46 300 400

 Vejledning

Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Aktuelt

Følg skolens sociale liv

 

Se også

Studiemiljøet på HTX Roskilde

Download

Studieretninger og fag 

 • Studieretninger

  Du vælger selv din faglige profil!

  Inden du starter, skal du vælge en studieretning, hvilket er en pakke med to studieretningsfag.


   Se læreplaner for alle fag (uvm.dk)
 • Obligatoriske fag

  På htx er der en række obligatoriske fag, som alle elever skal have. Herudover skal du på sidste år vælge et teknikfag.

  • Biologi C

  • Dansk A

  • Engelsk B

  • Fysik B

  • Idéhistorie B

  • Kemi B

  • Kommunikation/IT C

  • Matematik B

  • Samfundsfag C

  • Teknikfag A

  • Teknologi B


   Se læreplaner for alle fag (uvm.dk)
 • Valgfag

  Du skal - afhængigt af hvilken studieretning du har valgt - vælge 1-3 valgfag, som du skal have på dit andet eller tredje år. Du kan enten hæve niveauet på et af de obligatoriske fag, eller du kan vælge et helt nyt fag.

  • Astronomi C

  • Biologi B

  • Design C

  • Engelsk A

  • Erhvervsøkonomi C

  • Filosofi C

  • Fysik A

  • Idræt C

  • Informatik B

  • Kemi A

  • Matematik A

  • Musik og lydproduktion C

  • Programmering C

  • Psykologi C

  • Samfundsfag B

  • Statistik C

  • Teknologi A

  • Tysk C


   Se læreplaner for alle fag (uvm.dk)

  Ikke alle valgfag kan gennemføres hvert år. Antallet af elever, der vælger et givent fag, er afgørende for om vi kan oprette det.

 

Opbygning af htx-uddannelsen

 • 1.g

  1.g

  Tre måneders grundforløb

  Du starter din htx-uddannelse med et tre måneders grundforløb, der skal lære dig, hvordan man arbejder i gymnasiet, og gøre dig mere afklaret, inden du skal vælge en studieretning.

  Studieretning

  På grundforløbet har du en række obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik og samfundsfag), ligesom du vil møde fag fra de forskellige studieretninger. Du har også forløbene naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling samt studieområdet, som er et fagligt samarbejde mellem flere fag.

  Efter grundforløbet dannes studieretningsklasser med udgangspunkt i studieretningerne.

  Teknologi B

  To fag er helt specielle for htx-uddannelsen: teknologi B og teknikfag A.
  I 1.g og 2.g har du teknologi B, som omhandler teknologier anvendt i erhvervslivet, herunder produktudvikling, produktion, miljøvurdering, behovsanalyse, samfundsmæssig og historisk viden i forhold til teknologi og informationsteknologi.
 • 2.g

  2.g

  Studieretning, teknologi B og valgfag

  Du fortsætter din studieretning samt teknologi B, og du skal vælge et valgfag på B- eller C-niveau.
 • 3.g

  3.g

  Studieretning, valgfag og studieretningsprojekt

  Du fortsætter din studieretning. Du skal vælge et valgfag på A-, B- eller C-niveau. Og du skal skrive dit din større skriftlige opgave: studieretningsprojektet (SRP).

  Teknikfag A

  Du får det obligatoriske teknikfag A, der bygger videre på metoder fra teknologi B og afspejler den teknologiske udvikling i samfundet.

  Du vælger selv, hvilket teknikfag du vil specialisere dig indenfor:
  • Byggeri og energi
  • Udvikling og produktion – el
  • Udvikling og produktion – maskin
  • Udvikling og produktion – træ
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Digitalt design og udvikling

Vejledning 

Tove Rasmussen
Tove Rasmussen
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 htxvejledning@rts.dk
Anne Katrine Jønsson
Anne Katrine Jønsson
Vejleder, HTX Roskilde
 2574 0315
 htxvejledning@rts.dk

Optagelse, adgangskrav og ansøgning

Du skal søge senest 1. marts, så er du sikret plads, hvis du er bedømt uddannelsesparat.

Adgangskrav

Du skal opfylde disse adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk)
 • Du skal have min. 5,0 i gennemsnit til folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning til en gymnasial uddannelse

 Nye adgangskrav til ungdomsuddannelser (ug.dk)

Opfylder du ikke kravene?

Opfylder du ikke kravene, kan du tilmelde dig alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

 Se datoer i skolens kalender
 Regler for optagelsesprøver

Selv om du ikke opfylder adgangskravene, kan du stadig blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Se mere på:
 Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser (ug.dk)
 Optagelsesprøven (uvm.dk)

Går du i 9. eller 10. klasse?

Så skal du udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer som din ansøgning.

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du får besked om optagelse m.m. via e-Boks.

Er du gået ud af skolen?

Så skal du logge ind med NemId via optagelse.dk.
Gør du det inden 1. marts, kan vi vurdere din ansøgning sammen med ansøgningerne fra de elever, der søger ind direkte efter folkeskolen.

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du fåre besked om optagelse m.m. via e-Boks.

Har du ikke fået tilmeldt dig inden 1. marts?

 Kontakt os - så vi kan snakke om dine muligheder.

Nøgletal - htx

KPI'er

Undervisningsministeriets nøgletal for de fem KPI’er:

 1. Karaktergennemsnit for studenter
 2. Løfteevne/Socioøkonomisk reference
 3. Overgang til videregående uddannelse
 4. Gennemførelsesprocent
 5. Trivsel

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres hvert 3. år. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


Kvalitetsarbejdet

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder HTX Roskilde:
 Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

HTX Roskildes logo

HTX Roskilde er del af Roskilde Tekniske Skole.

Find os

HTX Roskilde
Pulsen 4, 4000 Roskilde

Google Maps
Læs om adressen

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874