• For Virksomheder 1
 • For Virksomheder 2
 • For Virksomheder 3
 • For Virksomheder 4

For virksomheder

Uanset om du mangler en elev til din virksomhed, om du ønsker kompetenceudvikling/kurser eller andet, er vi på Roskilde Tekniske Skole klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

 46 300 400

 Oversigt over virksomhedskonsulenter

Du er altid velkommen til at ringe til en virksomhedskonsulent, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Sikker e-mail - sådan gør du

Når du skal sende sikker e-mail til skolen, fx uddannelsesaftaler eller andre dokumenter indeholdende persondata, kan du gøre det via din digitale postkasse på virk.dk - det er let:

 1. Tryk på den blå knap "Send sikker e-mail" og log på med NemID
 2. Vælg "Skriv ny post"
 3. Vælg modtager: "Roskilde Tekniske Skole (Standard)"
 4. Skriv i emne- eller tekstfeltet, hvilken medarbejder eller uddannelse, henvendelsen vedrører, fx "Til Jens Jensen - uddannelsesaftale"

Er din virksomhed interesseret i at få en elev/lærling?

Vores virksomhedskonsulenter hjælper jer med alle dele i processen:

 Godkendelse som praktiksted
 Find en elev
 Indgå en uddannelsesaftale
 Hvad skal eleven lære?

TIL VIRKSOMHEDER

Få en elev/lærling

 Vi hjælper med de praktiske detaljer

Hvordan er det at have en elev?

VIDEO: Mød (Video: Roskilde Tekniske Skole)

VIDEO: Mød Frederik Krause, del af lederteamet i Tickotryk i den familieejede virksomhed, der igennem 3 generationer har beskæftiget sig med tryk af selvklæbende etiketter. For første gang har virksomheden elever i lære: Jonas og Magnus, der uddanner sig til grafiske teknikere på Roskilde Tekniske Skole. (Video: Roskilde Tekniske Skole)

1. Bliv godkendt som praktikvirksomhed

Før I kan ansætte en elev, skal I godkendes til den uddannelse, som eleven skal uddannes inden for. Det er uddannelsens faglige udvalg, der står for godkendelsen.

I kan ansøge om godkendelse via link direkte fra praktikpladsen.dk - eller I kan klikke ind nedenfor, hvor vi har samlet links til hjemmesider med information og ansøgningsskemaer for uddannelserne på Roskilde Tekniske Skole:

 Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig

2. Find en elev/lærling

Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe jer med at finde den rette elev til jeres virksomhed. Vi har stort kendskab til eleverne på skolen og kan ud fra jeres kriterier og ønsker finde den elev, der kan være den rette for jer. I bestemmer naturligvis selv, hvem I ansætter.
 Kontakt en virksomhedskonsulent

I kan også benytte Praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets gratis elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du finde elever, der søger praktikplads - eller selv lægge et stillingsopslag op.
 www.praktikpladsen.dk

3. Indgå en uddannelsesaftale

Hvis I ønsker en elev i jeres virksomhed, skal I indgå en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftaler kan indgås for kortere eller længere varighed og er en aftale mellem virksomhed, skole og elev om elevens uddannelsesforløb.

Der findes forskellige typer uddannelsesaftaler:

 • Den almindelige uddannelsesaftale
 • Den almindelige kombinationsaftale
 • Ny mesterlære
 • Den korte uddannelsesaftale
 • Restaftale

 Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig
 Uddannelsesaftaler på uvm.dk - her finder du information, blanketter m.m.

4. Hvad skal eleven lære?

For at sikre, at eleven lærer det han/hun skal, mens han/hun er elev i jeres virksomhed, er der opstillet en række praktikmål for de forskellige uddannelser. 

Har du spørgsmål til praktikmålene?
 Spørg vores virksomhedskonsulenter

Hvad betyder Praktikplads-AUB for dig som virksomhed?

Fra 1. januar 2018 skal virksomheder med faglærte medarbejdere bidrage til at uddanne lærlinge, ellers kommer de til at betale mere til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Forstå Praktikplads-AUB på to minutter og se eksempler i denne folder:

 Praktikplads-AUB - hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? (folder fra Undervisningsministeriet og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

Praktik i Udlandet (PIU) 

VIDEO: Information til arbejdsgivere om Praktik i Udlandet
(Video: Stor verden)

PIU-ordningen har siden 1992 gjort det muligt for elever på erhvervsuddannelserne at tage en del af eller hele deres praktik i udlandet. Udenlandske praktikophold kan foregå i hele verden, og det er muligt at få økonomisk tilskud til opholdet gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).  

Få mere at vide om fordele, regler og økonomi

 Informationsfolder til arbejdsgivere (ufm.dk)
 Information for employers (booklet) (ufm.dk)
 Information om praktik i udlandet (ufm.dk)

Information til elever 

 Praktik internationalt - PIU-ophold og Erasmus+
 Informationsfolder til elever (ufm.dk)

Vi kan hjælpe dig

Virksomhedskonsulenterne på Roskilde Tekniske Skole hjælper gerne med de praktiske detaljer omkring indgåelse af en uddannelsesaftale:

 Godkendelse som praktiksted
 Find en elev
 Indgå en uddannelsesaftale
 Hvad skal eleven lære?

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til de praktiske detaljer?

 Giv os et kald!

Carl-Otto Nielsen
Carl-Otto Nielsen
Virksomhedskonsulent:
beslagsmed, industritekniker, smed, vvs-energi
 23 321 322
 caon@rts.dk
Christina Daugaard
Christina Daugaard
Virksomhedskonsulent:
bygningsmaler.
Fastholdelseskonsulent i Styrket Praktik
 30 784 644
 chd@rts.dk
Dorte Ohlsson
Dorte Ohlsson
Virksomhedskonsulent:
elektriker, data og kommunikation, ejendomsservicetekniker og bygningsmaler
 22 686 777
 dohl@rts.dk
Helle Topp Nielsen
Helle Topp Nielsen
Virksomhedskonsulent:
maskinsnedker, snedker, tagdækker og tømrer
 30 173 871
 htn@rts.dk
Jan Kiel
Jan Kiel
Virksomhedskonsulent:
anlægsgartner, anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, greenkeeper, murer
 30 180 140
 jaki@rts.dk
Jonas Brændgaard Nielsen
Jonas Brændgaard Nielsen
Virksomhedskonsulent:
dyrepasser, gartner og landbrug
 24 298 860
 jbn@rts.dk
Søren Hybschmann

Søren Hybschmann
Virksomhedskonsulent:
digital media, mediegrafiker og teknisk designer samt personvognsmekaniker
 30 180 143
 shy@rts.dk

Bo Hemmingsen
Bo Hemmingsen
Virksomhedskonsulent:
vejgodstransport
  21 754 654
 bh@amujuul.dk

Nøgletal - virksomheder

Beståelse, gennemførelse (AMU) (nøgletal)

Beståelse og gennemførelse

2020
Beståelsesprocent 95,4 %
Gennemførelsesprocent 96,3 %

2019:
Beståelsesprocent 92,8 %
Gennemførelsesprocent 93,4 %

Virksomhedstilfredshed (målinger)

Virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU)

I 2019 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole. Fokus er på udvikling af praktiksamarbejdet.

Tilfredshed (AMU) (målinger)

Tilfredshedsmåling - arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Roskilde Tekniske Skole undersøger både kursisters og virksomheders tilfredshed med hvert enkelt kursus.

Viskvalitet.dk

Vi anvender det landsdækkende system, Viskvalitet.dk, som er obligatorisk for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er finansieret af staten. Spørgeskemaerne er fælles for alle skoler og uddannelser. Det giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og uddannelser.

Kursisttilfredshed

Kursisttilfredshed - fordelt på spørgsmål:

 Resultat for hele 2021 
 Resultat for 2. kvartal 2021 

Kursisttilfredshed - fordelt på uddannelsesområder:

 Resultat for hele 2021 
 Resultat for 2. kvartal 2021 

Kursisttilfredshed - fordelt på mål:

 Resultat for hele 2021 
 Resultat for 2. kvartal 2021

Se også

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder for virksomheder:
Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874