Oplev uddannelserne på 7 adresser i Roskilde og Høng // ÅBENT HUS 26. januar

 • For Virksomheder 1
 • For Virksomheder 2
 • For Virksomheder 3

For virksomheder

Uanset om du mangler en elev til din virksomhed - eller du ønsker kompetenceudvikling og kurser - er Roskilde Tekniske Skole klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

 Send sikker e-mail

Når du skal sende sikker e-mail til skolen, f.eks. uddannelsesaftaler eller andre dokumenter indeholdende persondata, kan du gøre det via din digitale postkasse på virk.dk - det er let:

 1. Tryk på den blå knap "Send sikker e-mail" og log på med NemID
 2. Vælg "Skriv ny post"
 3. Vælg modtager: "Roskilde Tekniske Skole (Standard)"
 4. Skriv i emne- eller tekstfeltet, hvilken medarbejder eller uddannelse, henvendelsen vedrører, fx "Til Julie Vesterlyng - uddannelsesaftale"

 46 300 400

Du er altid velkommen til at ringe til en virksomhedskonsulent, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

 Oversigt over virksomhedskonsulenter

Få en elev/lærling

Er din virksomhed interesseret i at få en elev/lærling? Vores virksomhedskonsulenter hjælper jer med alle dele i processen:

 Godkendelse som praktiksted

 Find en elev

 Indgå en uddannelsesaftale

 Hvad skal eleven lære?

1. Bliv godkendt som praktikvirksomhed

Før I kan ansætte en elev, skal I godkendes til den uddannelse, som eleven skal uddannes inden for. Det er uddannelsens faglige udvalg, der står for godkendelsen.

I kan ansøge om godkendelse via link direkte fra praktikpladsen.dk - eller I kan klikke ind nedenfor, hvor vi har samlet links til hjemmesider med information og ansøgningsskemaer for uddannelserne på Roskilde Tekniske Skole:

 Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig

2. Find en elev/lærling

Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe jer med at finde den rette elev til jeres virksomhed. Vi har stort kendskab til eleverne på skolen og kan ud fra jeres kriterier og ønsker finde den elev, der kan være den rette for jer. I bestemmer naturligvis selv, hvem I ansætter.
 Kontakt en virksomhedskonsulent

I kan også benytte Praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets gratis elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du finde elever, der søger praktikplads - eller selv lægge et stillingsopslag op.
 www.praktikpladsen.dk

3. Indgå en uddannelsesaftale

Hvis I ønsker en elev i jeres virksomhed, skal I indgå en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftaler kan indgås for kortere eller længere varighed og er en aftale mellem virksomhed, skole og elev om elevens uddannelsesforløb.

Der findes forskellige typer uddannelsesaftaler:

 • Den almindelige uddannelsesaftale
 • Den almindelige kombinationsaftale
 • Ny mesterlære
 • Den korte uddannelsesaftale
 • Restaftale

 Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig
 Uddannelsesaftaler på uvm.dk - her finder du information, blanketter m.m.

4. Hvad skal eleven lære?

For at sikre, at eleven lærer det han/hun skal, mens han/hun er elev i jeres virksomhed, er der opstillet en række praktikmål for de forskellige uddannelser. Klik ind og læs mere:

 

Har du spørgsmål til praktikmålene?
 Spørg vores virksomhedskonsulenter

Få mere at vide om trepartsaftalen

 Praktikplads-AUB - hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? (folder fra Undervisningsministeriet) 

 Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed (folder fra Dansk Arbejdsgiverforening)

TalentTalent

Talent

Talentspor er for de elever, der ønsker at gennemføre deres uddannelse på et højere niveau med plads til specialisering og faglig fordybelse.

På talentspor skal en betydelig del (mindst 25 %) af undervisningen foregå på højere niveau end det obligatoriske. Elev og praktikvirksomhed skal være enige om, hvorvidt eleven ønsker at tage talentspor. Talentspor er en del af uddannelsernes hovedforløb, men på Roskilde Tekniske Skole starter talentarbejdet allerede på grundforløbet. Vi tilbyder en række fagligt og personligt udviklende aktiviteter for de elever, der ønsker fordybelse og udfordringer gennem hele deres uddannelse.

 Læs mere om talentarbejdet

KvalitetKvalitet

Kvalitet

Kvalitet af undervisning og andre indsatser udvikles løbende i samspil mellem skolens medarbejdere, elever og samarbejdspartnere. Skolen gennemfører løbende målinger af elevers og kursisters trivsel samt tilfredshed med og udbytte af undervisningen, ligesom der gennemføres målinger af virksomheders tilfredshed med elevernes niveau og samarbejde med skolen. 

 Kvalitet på Roskilde Tekniske Skole

Praktik i Udlandet (PIU)

PIU-ordningen har siden 1992 gjort det muligt for elever på erhvervsuddannelserne at tage en del af eller hele deres praktik i udlandet. Udenlandske praktikophold kan foregå i hele verden, og det er muligt at få økonomisk tilskud til opholdet gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).  

Få mere at vide om fordele, regler og økonomi

 Informationsfolder til arbejdsgivere (pdf, ufm.dk)
 Information for employers (booklet) (pdf, ufm.dk)
 Information om praktik i udlandet (ufm.dk)

Information til elever 

 Praktik internationalt - PIU-ophold og Erasmus+
 Informationsfolder til elever (ufm.dk)

FILM: Information til arbejdsgivere om Praktik i Udlandet

Vi kan hjælpe dig

Virksomhedskonsulenterne på Roskilde Tekniske Skole hjælper gerne med de praktiske detaljer omkring indgåelse af en uddannelsesaftale: lige fra godkendelse som praktiksted - at finde en elev og indgå en uddannelsesaftale - til information om hvad eleven skal lære.

Bo Hemmingsen
Bo Hemmingsen
Virksomhedskonsulent - vejgodstransport
  21 754 654
 bh@amujuul.dk
Carl-Otto Nielsen
Carl-Otto Nielsen
Virksomhedskonsulent - beslagsmed, industritekniker, personvognsmekaniker, smed, vvs-energi
 23 321 322
 caon@rts.dk
Dorte Ohlsson
Dorte Ohlsson
Virksomhedskonsulent - bygningsmaler, data og kommunikation, elektriker og ejendomsservicetekniker
 22 686 777
 dohl@rts.dk
Helle Topp Nielsen
Helle Topp Nielsen
Virksomhedskonsulent - maskinsnedker, snedker, tagdækker og tømrer
 30 173 871
 htn@rts.dk
Jonas Brændgaard Nielsen
Jonas Brændgaard Nielsen
Virksomhedskonsulent - dyrepasser, gartner og landbrug
 24 298 860
 jbn@rts.dk
Julie Hvenegaard Holse

Julie Hvenegaard Holse
Virksomhedskonsulent - digital media, mediegrafiker og teknisk designer
 30 180 143
 jhvh@rts.dk

Julie Thostrup Vesterlyng
Julie Thostrup Vesterlyng
Virksomhedskonsulent - anlægsgartner, anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, greenkeeper, murer
 30 180 140
 jtv@rts.dk

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874