• Eux 1
 • Eux 2
 • Eux 3
 • Eux 4
 • Eux 5

Eux

Erhvervsfaglig studentereksamen er for dig, der både vil være student og faglært

Hvad er eux?

Med en eux får du en erhvervsfaglig studentereksamen oven i din erhvervsuddannelse. Gymnasiefagene giver dig flere og bedre muligheder for at læse videre, mens erhvervsuddannelsen giver dig en praktisk uddannelse, som du kan bruge med det samme. På eux veksler uddannelsen mellem gymnasiefag, praktisk undervisning på skole og perioder på dit praktiksted.

Gymnasiefag

 dansk på A-niveau
 matematik og engelsk på B-niveau
 samfundsfag på C-niveau
 fysik og kemi på B- eller C-niveau - afhængig af hvilken eux-uddannelse du vælger
 yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau - vælg fx matematik på A-niveau

 46 300 400

 Oversigt over vejledere

Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Start grundforløb 1
- direkte fra 9./10. klasse

 3. august

Start grundforløb 2

 13. januar

Hvad siger eleverne

Hvordan er det at starte på eux?

Hør Hans fortælle om, hvordan det er at starte på eux på Roskilde Tekniske Skole.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Fra landbrug med eux til dyrlæge

Marie læser til dyrlæge på Københavns Universitet. Inden da læste hun eux på Landbrugsskolen Sjælland, som er en del af Roskilde Tekniske Skole.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)
 

Vælg din eux-uddannelse

Optagelse og adgangskrav

Ansøgning og optagelse

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
 Læs om digital post og e-Boks

Adgangskrav

Du skal søge senest 1. marts og opfylde disse generelle adgangskrav:

 • Hvis du afsluttede folkeskolen i 2018 eller derefter, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Hvis du afsluttede folkeskolen før 2018, skal du have afsluttet folkeskolen
 • Du skal have min. 2,0 i gennemsnit i hhv. i dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen
 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 • Starter du direkte på grundforløb 2, skal du - inden du starter - tage gymnasiefagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, fx på forløbet Klar til eux. Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

Overvejer du at tage en eux, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder, så vi sammen er sikre på, at du har forudsætningerne for at gennemføre uddannelsen.

 Nye adgangskrav til ungdomsuddannelser (ug.dk)

Har du en uddannelsesaftale?

Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
 46 300 400

Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

Opfylder du ikke kravene?

Optagelsesprøve

Opfylder du ikke kravene, kan du ansøge alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

 Se datoer i skolens kalender
 Regler for optagelsesprøver

Selv om du ikke opfylder adgangskravene, kan du stadig blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Se mere i videoen eller på: optagelsesprøver på uvm.dk
(Video: Undervisningsministeriet)

Har du brug for at forbedre dine karakterer?

 Overvej forløbet Klar til eux

Adgangsbegrænsning på grundforløb 2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning på grundforløb 2 i form af kvoter:

Hvad betyder det?

Har du uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, er du sikret optagelse på grundforløb 2.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge en kvoteplads. Antallet af kvotepladser varierer fra uddannelse til uddannelse.

Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
 46 300 400

Opbygning af uddannelsen

 • Grundforløb 1

  Grundforløb 1

  For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
  - eller afsluttede folkeskolen sidste år

  Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller afsluttede folkeskolen sidste år - skal du starte på grundforløb 1. Du kan også vælge at søge ind på grundforløb 1, hvis du afsluttede folkeskolen for mindre end to år siden.

  Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

  Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning med mulighed for eux.

  I fagretningen på grundforløb 1 møder du en række uddannelser inden for et arbejdsområde. Gennem forskellige projektforløb introduceres du til uddannelserne og branchen. Du lærer om arbejdspladskultur og iværksætteri, får prøvet forskellige arbejdsmetoder og bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

  På eux har du også gymnasiefag. På grundforløb 1 er det de tre grundfag dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

  Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

 • Grundforløb 2

  Grundforløb 2

  For dig, som har gennemført grundforløb 1
  - OG for dig, som afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

  Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

  Inden du starter, skal du beslutte dig for en eux-uddannelse. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

  Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen.

  På grundforløb 2 har alle eux-elever tre gymnasiefag. Fagene afhænger af den valgte uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

  Bemærk, hvis du starter direkte på grundforløb 2, skal du tage gymnasiefagene (dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau), inden du starter (fx på forløbet Klar til eux). Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

  Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

 • Hovedforløb

  Hovedforløb

  For dig, som har bestået grundforløb 2

  Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

  På vores eux-uddannelser veksler hovedforløbet mellem skoleperioder (gymnasiefag og erhvervsuddannelse) og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med.

  På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen og vælger dit speciale.

  Du fortsætter med gymnasiefagene, som varierer alt efter dit valg af uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

  I løbet af din eux-uddannelse opnår du:

  • dansk på A-niveau
  • engelsk og matematik på B-niveau
  • samfundsfag på C-niveau
  • yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau

  Hovedforløbet afsluttes med en større skriftlig opgave og dit eux-eksamensprojekt.

Aktuelt

Følg skolens sociale liv:


Download

Hvad siger eleverne

Hvorfor vælge eux?

Hør Andreas fortælle, hvorfor han har valgt at starte på eux-grundforløb.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)


 

Vælg grundforløb 1

- fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Det detaljerede håndværk

Det detaljerede håndværk

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med nytænkning af arkitektur, design og håndværk?

Det digitale design

Det digitale design

Start i august - Roskilde og Kalundborg
Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

Det levende byggeri

Det levende byggeri

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med håndværk, teknologi og kreativitet?

Dyr og landbrug

Dyr og landbrug

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

Gartner, natur og landbrug

Gartner, natur og landbrug

Start i august - Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

Landbrug

Landbrug

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Start i august - Fårevejle
Drømmer du om en fremtid fyldt med mad, sundhed og bæredygtighed? Dette grundforløb udbydes i samarbejde med EUC Nordvestsjælland.

Metal og mekanik

Metal og mekanik

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

Natur, planter og anlæg

Natur, planter og anlæg

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

Teknik, energi, styring og it

Teknik, energi, styring og it

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

Urban Gardening & Cooking

Urban Gardening & Cooking

Start i august - Valby
Drømmer du om en fremtid fyldt med gastronomi, økologiske grøntsager, planter og grønne anlæg?

Anlæg, dyr og landbrug

Anlæg, dyr og landbrug

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter, anlæg og masser af frisk luft? 

Fremtidens håndværker

Fremtidens håndværker

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med grønne anlæg, byggeri, it, metal eller mekanik?

Nøgletal - eud/eux

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


Fuldførelse, frafald, overgang til uddannelse og beskæftigelse

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid samt fuldførelsesfrekvens:

 Studietid og fuldførelsesprocent på Roskilde Tekniske Skole 

Frafald

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt på hovedforløbet:

 Frafald på grundforløb, hovedforløb samt overgange mellem forløb

Når du har klikket på linket ovenfor, skal du vælge "Roskilde Tekniske Skole" i højre side samt trykke "Apply".

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse:

 6 mdrs. overgang til uddannelse i procent på Roskilde Tekniske Skole

(Skift visning ved at klikke i dropdown-menuen "Fra uddannelse" øverst på siden og klikke "Vis rapport")

Overgang til beskæftigelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser (0-1 år siden dimission):

 Beskæftigelsesprocent

Når du har klikket på linket ovenfor, skal du vælge "Roskilde Tekniske Skole" i højre side samt trykke "Apply".

Handlingsplan for øget gennemførelse

De seneste tre handlingsplaner for øget gennemførelse giver indblik i skolens arbejde med rekruttering og fastholdelse af elever, trivsel blandt elever, samt hvordan vi udfordrer elever i erhvervsuddannelserne (eud/eux).

De 4 klare mål

Der er opstillet fire overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Se status og nøgletal for de 4 klare mål i Handlingsplan for øget gennemførelse:

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 - Roskilde Tekniske Skole

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 - Roskilde Tekniske Skole

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 - Roskilde Tekniske Skole

Virksomheder og elever

Virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU)

I 2017 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole. Fokus er på udvikling af praktiksamarbejdet.

Se også

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder eud og eux:
Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden