• Start din uddannelse i oktober - erhvervsuddannelser (eud, grundforløb 2)
 • Gå på opdagelse i vores 360 graders univers og få mere at vide om uddannelserne
 • Gå på opdagelse i vores 360 graders univers og få mere at vide om uddannelserne
 • Start din uddannelse i oktober - erhvervsuddannelser (eud, grundforløb 2)
  • Eux 1
  • Eux 2
  • Eux 3
  • Eux 4
  • Eux 5

  Eux

  Erhvervsfaglig studentereksamen er for dig, der både vil være student og faglært

  Hvad er eux?

  Med en eux får du en erhvervsfaglig studentereksamen oven i din erhvervsuddannelse. Gymnasiefagene giver dig flere og bedre muligheder for at læse videre, mens erhvervsuddannelsen giver dig en praktisk uddannelse, som du kan bruge med det samme. På eux veksler uddannelsen mellem gymnasiefag, praktisk undervisning på skole og perioder på dit praktiksted.

  Gymnasiefag

   dansk på A-niveau
   matematik og engelsk på B-niveau
   samfundsfag på C-niveau
   fysik og kemi på B- eller C-niveau - afhængig af hvilken eux-uddannelse du vælger
   yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau - vælg fx matematik på A-niveau

   46 300 400

   Oversigt over vejledere

  Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

  Start grundforløb 1
  - direkte fra 9./10. klasse

   8. august

  Start grundforløb 2

   17. januar

  Vælg din eux-uddannelse

  Hvad siger eleverne

  Eux på Roskilde Tekniske Skole

  (Video: Roskilde Tekniske Skole)

  Eux-industritekniker

  Simon har valgt eux-industritekniker på Roskilde Tekniske Skole.
  (Video: Roskilde Tekniske Skole)
   

  Optagelse og adgangskrav

  Ansøgning og optagelse

   Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

  Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

  Du får besked om optagelse m.m. via e-Boks.

  Adgangskrav

  Du skal søge via optagelse.dk og opfylde disse generelle adgangskrav:

  • Hvis du afsluttede folkeskolen i 2018 eller derefter, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Hvis du afsluttede folkeskolen før 2018, skal du have afsluttet folkeskolen
  • Du skal have min. 02 i gennemsnit i hhv. i dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen
  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
  • Starter du direkte på grundforløb 2, skal du - inden du starter - tage gymnasiefagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Du kan evt. få merit, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

  Overvejer du at tage en eux, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder, så vi sammen er sikre på, at du har forudsætningerne for at gennemføre uddannelsen.

   Nye adgangskrav til ungdomsuddannelser (ug.dk)

  Har du en uddannelsesaftale?

  Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
   46 300 400

  Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

  Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

  Opfylder du ikke kravene?

  Optagelsesprøve

  Opfylder du ikke kravene, kan du ansøge alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

   Se datoer i skolens kalender
   Regler for optagelsesprøver

  Selv om du ikke opfylder adgangskravene, kan du stadig blive optaget på en erhvervsuddannelse - du kan gå til optagelsesprøve.

  Se mere i videoen eller på: optagelsesprøver på uvm.dk
  (Video: Undervisningsministeriet)

  Adgangsbegrænsning på grundforløb 2

  På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning på grundforløb 2 i form af kvoter (pr. 1. januar 2021):

  Hvad betyder det?

  Har du uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, er du sikret optagelse på grundforløb 2.

  Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge en kvoteplads. Antallet af kvotepladser varierer fra uddannelse til uddannelse.

  Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
   46 300 400

  Opbygning af uddannelsen

  • Grundforløb 1

   Grundforløb 1

   For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
   - eller afsluttede folkeskolen sidste år

   Når du vil starte direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1. Men du har også mulighed for at søge ind i op til 2 år efter du har afsluttet folkeskolen.

   Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

   Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning med mulighed for eux.

   Den giver dig bred viden og grundlæggende færdigheder inden for en række uddannelser samt et indblik i en branche. Undervisningen er praksisorienteret og organiseret som projektarbejde. Du bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

   På eux har du også gymnasiefag. På grundforløb 1 er det de tre grundfag dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

   Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

  • Grundforløb 2

   Grundforløb 2

   For dig, der afsluttede folkeskolen for mere end et år siden
   - samt for dig, der har afsluttet grundforløb 1

   Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

   Inden du starter, skal du beslutte dig for en eux-uddannelse. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

   Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen.

   På grundforløb 2 har alle eux-elever tre gymnasiefag. Fagene afhænger af den valgte uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

   Bemærk, hvis du starter direkte på grundforløb 2, skal du tage gymnasiefagene (dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau), inden du starter (fx på forløbet Klar til eux). Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

   Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

  • Hovedforløb

   Hovedforløb

   For dig, som har bestået grundforløb 2

   Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

   På vores eux-uddannelser veksler hovedforløbet mellem skoleperioder (gymnasiefag og erhvervsuddannelse) og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med.

   På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen og vælger dit speciale.

   Du fortsætter med gymnasiefagene, som varierer alt efter dit valg af uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

   I løbet af din eux-uddannelse opnår du:

   • dansk på A-niveau
   • engelsk og matematik på B-niveau
   • samfundsfag på C-niveau
   • yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau

   Hovedforløbet afsluttes med en større skriftlig opgave og dit eux-eksamensprojekt.

  Aktuelt

  Følg skolens sociale liv:


  Download

  Vælg grundforløb 1

  - fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

  Eux Teknologi, byggeri og transport

  Eux Teknologi, byggeri og transport

  Start i Roskilde
  Overvejer du at tage eux og blive erhvervsfaglig student inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport?

  Det digitale design

  Det digitale design

  Start i Roskilde og Kalundborg
  Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

  Det levende håndværk

  Det levende håndværk

  Start i Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeprojekter og byggematerialer?

  Gartner, natur og landbrug

  Gartner, natur og landbrug

  Start i Høng
  Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

  Landbrug

  Landbrug

  Start i Roskilde og Høng
  Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

  Landbrug og dyr

  Landbrug og dyr

  Start i Roskilde og Høng
  Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

  Metal og mekanik

  Metal og mekanik

  Start i Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

  Natur, planter og anlæg

  Natur, planter og anlæg

  Start i Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

  Sten og anlæg

  Sten og anlæg

  Start i Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeri, sten og beton?

  Teknik og energi

  Teknik og energi

  Start i Roskilde
  Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

  Bygge og anlæg

  Bygge og anlæg

  Start i Greve
  Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeprojekter og byggematerialer? Udbydes i samarbejde med EUC Sjælland.

  Byhaver og gastronomi

  Byhaver og gastronomi

  Start i Valby
  Drømmer du om en fremtid fyldt med økologi, lokale råvarer og madlavningens kunst?

  Hvad siger eleverne

  Hvad laver man på et eux-grundforløb?

  I efteråret 2019 har eux-eleverne haft et 14 dages projekt – fra design på computer, til støbning af møbler og indvielse i Latinerhaven. De har bygget prototyper af siddemøbler. Projektet er udviklet i samarbejde med Musiconcrete, DTU - Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Kommune.
  (Video: Roskilde Tekniske Skole)

  Projekterne på eux

  Eux-elever på grundforløb 1 har et projekt, hvor de i to uger i alle fag skal arbejde med at designe og producere et produkt. Det handler om samarbejde, om at tage del i en gruppe samt om at producere til en given situation og kunde. Hør underviser Karsten fortælle om projektugerne og hvad projektet giver til undervisningen.
  (Video: Roskilde Tekniske Skole)


   

  Nøgletal - eud/eux

  Indikatorer fra uddannelsesstatistik.dk

  Elevtrivsel og undervisningsmiljø

  Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

  Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres hvert 3. år. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


  Virksomheder og elever

  Virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU)

  I 2019 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole. Fokus er på udvikling af praktiksamarbejdet.

  Lokale undervisningsplaner (LUP)

  Læs om de formelle krav til uddannelsen (undervisning, opbygning, prøver og eksamen):
   Se den lokale undervisningsplan

  Kvalitetsarbejdet

  Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder eud og eux:
   Kvalitet i uddannelserne

  Lea Bergstedt
  Lea Bergstedt
  Kvalitetschef
   22686781
   lbe@rts.dk

   

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8-15.30
   Fredag kl. 8-14

   rts@rts.dk

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874