• Eux 1
 • Eux 2
 • Eux 3
 • Eux 4
 • Eux 5

Eux

Erhvervsfaglig studentereksamen er for dig, der både vil være student og faglært

Hvad er eux?

Med en eux får du en erhvervsfaglig studentereksamen oven i din erhvervsuddannelse. Gymnasiefagene giver dig flere og bedre muligheder for at læse videre, mens erhvervsuddannelsen giver dig en praktisk uddannelse, som du kan bruge med det samme. På eux veksler uddannelsen mellem gymnasiefag, praktisk undervisning på skole og perioder på dit praktiksted.

Gymnasiefag

 dansk på A-niveau
 matematik og engelsk på B-niveau
 samfundsfag på C-niveau
 fysik og kemi på B- eller C-niveau - afhængig af hvilken eux-uddannelse du vælger
 yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau - vælg fx matematik på A-niveau

 46 300 400

 Oversigt over vejledere

Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Start grundforløb 1
- direkte fra 9./10. klasse

 9. august 2021

Start grundforløb 2

 11. januar 2021

Vælg din eux-uddannelse

Hvad siger eleverne

Hvordan er det at starte på eux?

Hør Hans fortælle om, hvordan det er at starte på eux på Roskilde Tekniske Skole.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Fra landbrug med eux til dyrlæge

Marie læser til dyrlæge på Københavns Universitet. Inden da læste hun eux på Landbrugsskolen Sjælland, som er en del af Roskilde Tekniske Skole.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)
 

Optagelse og adgangskrav

Ansøgning og optagelse

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du vil modtage besked om optagelse m.m. via e-Boks.

Adgangskrav

Du skal søge senest 1. marts og opfylde disse generelle adgangskrav:

 • Hvis du afsluttede folkeskolen i 2018 eller derefter, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Hvis du afsluttede folkeskolen før 2018, skal du have afsluttet folkeskolen
 • Du skal have min. 02 i gennemsnit i hhv. i dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen
 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 • Starter du direkte på grundforløb 2, skal du - inden du starter - tage gymnasiefagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, fx på forløbet Klar til eux. Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

Overvejer du at tage en eux, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder, så vi sammen er sikre på, at du har forudsætningerne for at gennemføre uddannelsen.

 Nye adgangskrav til ungdomsuddannelser (ug.dk)

Har du en uddannelsesaftale?

Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
 46 300 400

Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

Opfylder du ikke kravene?

Optagelsesprøve

Opfylder du ikke kravene, kan du ansøge alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

 Se datoer i skolens kalender
 Regler for optagelsesprøver

Selv om du ikke opfylder adgangskravene, kan du stadig blive optaget på en erhvervsuddannelse - du kan gå til optagelsesprøve.

Se mere i videoen eller på: optagelsesprøver på uvm.dk
(Video: Undervisningsministeriet)

Adgangsbegrænsning på grundforløb 2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning på grundforløb 2 i form af kvoter:

Hvad betyder det?

Har du uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, er du sikret optagelse på grundforløb 2.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge en kvoteplads. Antallet af kvotepladser varierer fra uddannelse til uddannelse.

Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
 46 300 400

Opbygning af uddannelsen

 • Grundforløb 1

  Grundforløb 1

  For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
  - eller afsluttede folkeskolen sidste år

  Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller afsluttede folkeskolen sidste år - skal du starte på grundforløb 1. Du kan også vælge at søge ind på grundforløb 1, hvis du afsluttede folkeskolen for mindre end to år siden.

  Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

  Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning med mulighed for eux.

  I fagretningen på grundforløb 1 møder du en række uddannelser inden for et arbejdsområde. Gennem forskellige projektforløb introduceres du til uddannelserne og branchen. Du lærer om arbejdspladskultur og iværksætteri, får prøvet forskellige arbejdsmetoder og bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

  På eux har du også gymnasiefag. På grundforløb 1 er det de tre grundfag dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

  Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

 • Grundforløb 2

  Grundforløb 2

  For dig, som har gennemført grundforløb 1
  - OG for dig, som afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

  Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

  Inden du starter, skal du beslutte dig for en eux-uddannelse. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

  Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen.

  På grundforløb 2 har alle eux-elever tre gymnasiefag. Fagene afhænger af den valgte uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

  Bemærk, hvis du starter direkte på grundforløb 2, skal du tage gymnasiefagene (dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau), inden du starter (fx på forløbet Klar til eux). Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

  Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

 • Hovedforløb

  Hovedforløb

  For dig, som har bestået grundforløb 2

  Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

  På vores eux-uddannelser veksler hovedforløbet mellem skoleperioder (gymnasiefag og erhvervsuddannelse) og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med.

  På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen og vælger dit speciale.

  Du fortsætter med gymnasiefagene, som varierer alt efter dit valg af uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

  I løbet af din eux-uddannelse opnår du:

  • dansk på A-niveau
  • engelsk og matematik på B-niveau
  • samfundsfag på C-niveau
  • yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau

  Hovedforløbet afsluttes med en større skriftlig opgave og dit eux-eksamensprojekt.

Aktuelt

Følg skolens sociale liv:


Download

Vælg grundforløb 1

- fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Eux Teknologi, byggeri og transport

Eux Teknologi, byggeri og transport

Start i august - Roskilde
Overvejer du at tage eux og blive erhvervsfaglig student inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport?

Det digitale design

Det digitale design

Start i august - Roskilde og Kalundborg
Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

Det levende håndværk

Det levende håndværk

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeprojekter og byggematerialer?

Gartner, natur og landbrug

Gartner, natur og landbrug

Start i august - Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

Landbrug

Landbrug

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

Landbrug og dyr

Landbrug og dyr

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

Metal og mekanik

Metal og mekanik

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

Natur, planter og anlæg

Natur, planter og anlæg

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

Sten og anlæg

Sten og anlæg

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeri, sten og beton?

Teknik, energi, styring og it

Teknik, energi, styring og it

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Start i august - Greve
Drømmer du om en fremtid fyldt med byggeprojekter og byggematerialer? Udbydes i samarbejde med EUC Sjælland.

Byhaver og gastronomi

Byhaver og gastronomi

Start i august - Valby
Drømmer du om en fremtid fyldt med økologi, lokale råvarer og madlavningens kunst?

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Start i august - Fårevejle
Drømmer du om en fremtid fyldt med mad, sundhed og bæredygtighed? Udbydes i samarbejde med EUC Nordvestsjælland.

Anlæg, dyr og landbrug

Anlæg, dyr og landbrug

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter, anlæg og masser af frisk luft? 

Fremtidens håndværker

Fremtidens håndværker

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med grønne anlæg, byggeri, it, metal eller mekanik?

Hvad siger eleverne

Hvad laver man på et eux-grundforløb?

I efteråret 2019 har eux-eleverne haft et 14 dages projekt – fra design på computer, til støbning af møbler og indvielse i Latinerhaven. De har bygget prototyper af siddemøbler. Projektet er udviklet i samarbejde med Musiconcrete, DTU - Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Kommune.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Projekterne på eux

Eux-elever på grundforløb 1 har et projekt, hvor de i to uger i alle fag skal arbejde med at designe og producere et produkt. Det handler om samarbejde, om at tage del i en gruppe samt om at producere til en given situation og kunde. Hør underviser Karsten fortælle om projektugerne og hvad projektet giver til undervisningen.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)


 

Nøgletal - eud/eux

Indikatorer fra uddannelsesstatistik.dk

Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Hvert efterår gennemføres trivselsmåling for alle skolens elever på eud, eux og htx. Her kan du læse resultaterne af de seneste trivselsmålinger og undervisningsmiljøvurderinger.


Virksomheder og elever

Virksomhedstilfredsundersøgelse (VTU)

I 2019 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole. Fokus er på udvikling af praktiksamarbejdet.

Lokale undervisningsplaner (LUP)

Læs om de formelle krav til uddannelsen (undervisning, opbygning, prøver og eksamen):
 Se den lokale undervisningsplan

Kvalitetsarbejdet

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole, herunder eud og eux:
 Kvalitet i uddannelserne

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874