Introduktionskursus

For 8. klasse

Bliv afklaret omkring dit uddannelsesvalg

Roskilde Tekniske Skole udbyder introduktionskurser for elever i 8. klasse på alle vore indgange til erhvervsuddannelserne samt htx. Her gives en kort introduktion til erhvervsuddannelsessystemet generelt og til uddannelserne i den valgte indgang.


Hvad får eleverne ud af det?

Introduktionskurserne har alle det formål at give et indblik i erhvervsuddannelserne og htx samt at give et indtryk af, hvordan undervisningen foregår på Roskilde Tekniske Skole. 

Introduktionskurserne skal være med til at afklare eleverne om deres uddannelsesvalg, så de er bedre rustet til at vælge ungdomsuddannelse.

Hvad går det ud på?

Eleverne kommer ind på uddannelserne og får et indblik i, hvad der foregår i værkstederne og i klasselokalerne. De får mulighed for at stille spørgsmål og tale med elever og vejledere på skolen. 

Introduktionskurser

Vi tilbyder introduktionskurser inden for følgende områder:

Hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 Gartner, dyrepasser og anlægsgartner (Vilvorde, Køgevej 131)
 Dyr og landbrug (Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde)
 Dyr og landbrug (eud/eux) (Landbrugsskolen Sjælland, Høng)

Hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

 Murer, struktør og anlægsgartner (Vilvorde, Køgevej 131)
 Det levende byggeri (Søndre Mellemvej 2-4)
 Metal og mekanik (Pulsen 2)
 Teknik og energi (Pulsen 2)
 Det digitale design (Pulsen 8)

Eux og htx

 Eux-uddannelsen (Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 8)
 Htx-uddannelsen (HTX Roskilde, Pulsen 4)
 ASF-linjen på htx-uddannelsen (HTX Roskilde, Pulsen 4)

Øvrige

 Skills stafet

Mest for folkeskolelærere og UU-vejledere

Elever skal deltage aktivt og engageret i hele introduktionskurset for at få det fulde udbytte.

Elever skal følge Roskilde Tekniske Skoles regler, mens de er på introduktionskursus. Vær særlig opmærksom på vores regler for sygemelding, samt at vi på flere af vore forløb har særlige regler for påklædning:

 Roskilde Tekniske Skoles regler

Arrangeres af

Roskilde Tekniske Skole i samarbejde med UU-centre.

Hvor, hvornår og tilmelding

Introduktionskurserne kan bookes af folkeskoler. Kontakt din lokale UU-vejleder.

Forløbet Introduktionskursus afholdes på:
en af skolens adresser (se pdf'er under Introduktionskurser)

Få mere at vide...

Kommunikationschef Jacob Christiansen er overordnet ansvarlig for indskolingsområdet. Skolen har desuden en række indskolingskoordinatorer (se pdf'er under afsnittet Introduktionskurser)

Jacob Christiansen
Jacob Christiansen
Kommunikationschef
 22686790
 jac@rts.dk

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874