Bestyrelsen på Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter institutionen ifølge sit formål varetager.

Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen varetager således skolens interesse på den politiske scene i fagene, brancherne og organisationerne, hvilket sker i både formelle og uformelle sammenhænge.


Mød bestyrelsen

 • Bestyrelsen

  • Hans Arne Nielsen* - formand

   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Ole Holtse Olsen* - næstformand

   Formand for 3F i Roskilde.

  • Jens Otto Olsen

   Dansk Byggeri. Tømrermester.

  • Jesper Christensen

   Afdelingsformand. Dansk Metal Roskilde.

  • Rasmus Damsted Andersen

   Formand for Blik & Rør i Roskilde.

  • Mette Juhl Jørgensen

   Dansk Industri.

  • Poul Erik Kisbye Christensen

   Grafisk Arbejdsgiverforening. Direktør.

  • Uve Jessen

   Danske Anlægsgartnere (DAG). Afdelingsleder.

  • Erik Magdal

   Dansk El-forbund. Afdelingsformand.

  • Gitte L. Simoni

   Roskilde Byråd. Lærer.

  • Steen Fischer Jensen

   Tilforordnet
   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Christian Bille Larsen

   Tilforordnet
   Arbejdsgiveren. Virksomhedsejer.

  • Steen Aagaard Pedersen

   Medarbejderrepræsentant. Fællestillidsrepræsentant, Roskilde Tekniske Skole.

  • Julie Kølskov Madsen

   Elevrepræsentant. Eux-smed. Med stemmeret.

  • Lotte Pedersen

   Medarbejderrepræsentant. Uden stemmeret.

  • Inge Nedergaard

   Elevrepræsentant. HTX Roskilde. Uden stemmeret.

 • Forretningsudvalget

  • Hans Arne Nielsen* - formand

   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Ole Holtse Olsen* - næstformand

   Formand for 3F i Roskilde.

  • Jens Otto Olsen

   Dansk Byggeri. Tømrermester.

  • Jesper Christensen

   Afdelingsformand. Dansk Metal Roskilde.

Se også

Elevråd

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874