Bestyrelsen på Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter institutionen ifølge sit formål varetager.

Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen varetager således skolens interesse på den politiske scene i fagene, brancherne og organisationerne, hvilket sker i både formelle og uformelle sammenhænge.


Mød bestyrelsen

 • Bestyrelsen

  • Hans Arne Nielsen* - formand

   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Ole Holtse Olsen* - næstformand

   Formand for 3F i Roskilde.

  • Jens Otto Olsen

   Dansk Byggeri. Tømrermester.

  • Jesper Christensen

   Afdelingsformand. Dansk Metal Roskilde.

  • Rasmus Damsted Andersen

   Formand for Blik & Rør i Roskilde.

  • Mette Juhl Jørgensen

   Dansk Industri.

  • Hans Thomsen

   Grafisk Arbejdsgiverforening. Direktør.

  • Uve Jessen

   Danske Anlægsgartnere (DAG). Afdelingsleder.

  • Hanna Lindstrøm

   Dansk El-forbund. Agitationskonsulent.

  • Gitte L. Simoni

   Roskilde Byråd. Lærer.

  • Steen Fischer Jensen

   Tilforordnet
   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Christian Bille Larsen

   Tilforordnet
   Arbejdsgiveren. Virksomhedsejer.

  • Steen Aagaard Pedersen

   Medarbejderrepræsentant. Fællestillidsrepræsentant, Roskilde Tekniske Skole.

  • Maria Rossini (dyrepasser eud)

   Elevrepræsentant. Med stemmeret.

  • Lotte Pedersen

   Medarbejderrepræsentant. Uden stemmeret.

  • Jakob Helander (HTX Roskilde)

   Elevrepræsentant. Uden stemmeret.

 • Forretningsudvalget

  • Hans Arne Nielsen* - formand

   Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab. Gårdejer.

  • Ole Holtse Olsen* - næstformand

   Formand for 3F i Roskilde.

  • Jens Otto Olsen

   Dansk Byggeri. Tømrermester.

  • Jesper Christensen

   Afdelingsformand. Dansk Metal Roskilde.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden