Vision

 

 

Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed vil vi dagligt skabe den erhvervsskole, som andre gerne vil være en del af.

 

Vision for Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole vil forene håndværkets traditioner, kultur og faglige kompetencer med uddannelse og undervisning, der har blik for den enkelte elevs forudsætninger, styrker og potentiale.


Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med skolens værdigrundlag som fælles afsæt for alle aktiviteter.


Vi vil skabe rammer, der gør det muligt for elever, medarbejdere og samarbejdspartnere i fællesskab at skabe resultater, som alle kan være stolte af.


 

Vi vil arbejde målrettet med at udbrede kendskabet til vores uddannelser ved at tænke nyt og skabe aktiviteter, der giver positive oplevelser i vores forskellige studie- og fagmiljøer.


Roskilde Tekniske Skole skal være én samlet skole – med plads til lokale kulturer. Overordnet skal alle vores uddannelser fremstå med en stærk og helhedsorienteret profil, der tager afsæt i skolens fælles værdier, pædagogiske grundlag og strategiarbejde.


 

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874