Sådan håndterer Roskilde Tekniske Skole Corona/COVID-19-situationen // LÆS MERE

 • English Economi
 • Om Skolen 1

Udvikling, projekter og samarbejde

Skolen deltager i en lang række udviklingsaktiviter, projekter og samarbejder, som understøtter skolens virke og hjælper til at opfylde skolens målsætninger. Skolen kan indgå i aktiviteterne fx som leadpartner, deltagerskole eller del af en interessentgruppe, som bidrager til at løfte projektet og aktiviteten.

Projekter

Roskilde Tekniske Skole deltager bl.a. i projekter, der er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremme. 

Logo - Den Europæiske Socialfond

Logo - Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning gennem Region Sjælland

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2022

Beskrivelse: Projektet vil gennem aktiviteter møntet på elever i 7. 8. 9. 10. klasser øge antallet af folkeskoleelever, som vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig vil projektet understøtte, at der fastholdes et geografisk bredere udbud af erhvervsuddannelser i Region Sjælland

Digitale veje til vækst – SMV kompetence

Periode: 15.05.2018 - 14.05.2021

Beskrivelse: Projektet har til formål at øge beskæftigelse og vækst i Region Sjællands SMV’er og mikro-virksomheder gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Digital Ledelseskultur Sjælland

Periode: 16.05.2018 - 31.08.2021

Beskrivelse: Digital Ledelseskultur Sjælland retter sig mod virksomheder, der søger afklaring på, hvad digitalisering er, hvorfor det er vigtigt for virksomheden, og hvordan virksomheden løfter en digital strategi, som medfører en stærkere differentiering i markedet.

STEM - Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse Sjælland

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2021

Beskrivelse: Projektet skal bidrage til at øge antallet af elever fra grundskolen, som vælger at tage en STEM erhvervsuddannelse. Derudover skal projektet understøtte, at ufaglærte bliver faglærte, samt at flere faglærte vælger en videregående STEM-uddannelse.

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Styrket praktik i Region Sjælland

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2021

Beskrivelse: Det overordnede mål med projektet er, at flere unge – regionalt – fastholdes i en påbegyndt erhvervsuddannelse. I forhold til at realisere dette overordnede mål er der i projektet fokus på forskellige indsatsområder, herunder en tættere og styrket kontakt til elev og virksomhed.

Unge med Kant - Hovedstaden

Periode: 01.04.2019 - 30.06.2022

Beskrivelse: Med dette program bidrager UU Danmark til kapacitetsopbygning i 8 kommuners etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats. UU Danmark vil i samarbejde med de medvirkende kommuner og 2 erhvervsskoler sikre, at der etableres et kædeansvar med individuelle forløb for de mest udsatte unge.

Grønne Karriereveje - Sjælland

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2022

Beskrivelse: Grønne Karriereveje er et brobygningsprojekt med hovedformålet at øge rekruttering af unge til anlægsgartner og greenkeeper-branchen og erhvervsuddannelser generelt. Projektet er støttet af den Europæiske Socialfond og de Decentrale Erhvervsfremmemidler (DEM).

I dette projekt planlægges aktiviteterne i brobygningen som en flervejs-affære, der involverer både virksomheder, EUD-institutioner (og unge-ambassadører herfra), relevante videregående uddannelser og ikke mindst de deltagende grundskoler og FGU-skoler. I de kommuner, hvor der er erhvervsplaymakere i skoleforvaltningen, vil disse også blive inddraget. Følgende aktiviteter tænkes ind i et forløb, der kan strække sig over flere måneder:

 • Virksomhedsbesøg
 • Temaarbejde på klassen
 • Besøg på EUD-skole
 • Design, planlægning og anlæg af et grønt anlæg i egen skolegård.

Samlet varighed af brobygningen er ca. 24 timer, som bliver fordelt på op til 2-3 måneder.

Relevante videregående uddannelser som landskabsarkitekter, jordbrugsteknologer samt have- og parkingeniører inddrages i planlægnings- og designfasen. Ved at vise de mange veje videre i uddannelsessystemet og de mange karrieremuligheder er målet at øge søgningen til EUD-uddannelserne, da både de unge og deres forældre går op i at uddannelse giver mange forskellige muligheder.

Understøttende aktiviteter til brobygningen inkluderer udviklingen af et digitalt karrieretræ, rekruttering og oplæring af unge-ambassadører og et afsluttende vidensseminar.

Målgruppe: Deltagerne er elever i grundskolen, herunder efterskoler samt FGU-elever. Elever på gymnasier/htx, som er frafaldstruede og omvalgsmotiverede, vil også blive forsøgt inddraget.

Budget: 2.020.200,00 kr. (Sjælland), hvoraf egenfinansiering er 7 %.

Den Europæiske Socialfonds støtte udgør 1.212.120,00 kr., mens de Decentrale Erhvervsfremmemidler udgør 666.666,00 kr.

Partnere: Sjællands EUD-institutioner, der udbyder anlægsgartner og greenkeeper uddannelserne samt relevante videregående uddannelser: Roskilde Tekniske Skole (projektleder), ZBC og Skovskolen, de relevante faglige organisationer på både arbejdstager- og arbejdsgiversiden samt både store og små virksomheder inden for anlægsgartneri og landskabsarkitektur.

Femern forbindelsen som vækstdriver

Periode: 01.01.2020 – 31.12.2021

Beskrivelse: Den overordnede projektidé er at iværksætte en række koordinerede erhvervsfremmeaktiviteter og uddannelsesaktiviteter, som understøtter en udvikling, hvor byggeriet af den kommende Femern¬forbindelse fungerer som regional vækstdriver, men indsatsen vil også få indvirkning ud over Region Sjælland. I forlængelse af dette er det projektets mål at støtte regionale vækstvirksomheders forudsætninger – herunder først og fremmest deres grundlæggende konkurrencekraft for at kunne indgå som underleverandører i forbindelse med det kommende Femern Bælt byggeri.

Projektet har et samlet budget på kr. 29.081.798,14, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver 50% i tilskud fra Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser (DEM¬midler) kr. 14.540.899,07, Region Sjælland giver kr. 1.000.000,00 og den samlede egenfinansiering er 13.540.899,07. Dette vil primært udgøres af løn til virksomhedsledere og -medarbejdere.

 

 

Internationale projekter - Erasmus+

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Det er skolen, der skal søge om tilskud til at sende dig afsted på et praktik- og eller skoleophold i udlandet.

KA1 - Mobilitetsophold

Gennem Erasmus+ har vi på Roskilde Tekniske Skole mulighed for at tilbyde elever på flere af vores grundforløb et Mobilitetsophold i et andet EU-land. På nogle uddannelser er det et 2 ugers ophold, 1 uge på skole og den næste i virksomhedsophold. På andre uddannelser har vi mulighed for at tilbyde 4 ugers virksomhedsophold i en virksomhed inden for elevens fagretning. Alt sammen med Erasmus+ legater fra EU. Elever på hovedforløbet, som skal i Praktik I Udlandet, har mulighed for at søge om et Erasmus PRO legat som tilskud til opholdet. Her er ét af kravene, at eleven skal have lavet en aftale, der varer minimum 3 og maksimalt 12 måneder.

KA2 - Strategiske partnerskaber

Inden for Erasmus programmet ligger også muligheden for at få tilskud til projekter på tværs af landegrænser, men stadig inden for EU. Der er altid minimum tre lande involveret i et projekt. Nogle projekter handler om at udveksle viden og inspiration til undervisningspraksis, undervisningsmaterialer og metoder samt udvikling af medarbejdere. Andre er udviklingsprojekter, hvor landene i samarbejde udvikler undervisningsforløb eller materialer som bliver tilgængelige for alle interesserede. Nogle projekter involverer udelukkende skolens medarbejdere, andre har elever som hovedpersoner, og giver os derfor mulighed for at vores elever både får indsigt og indflydelse på hvordan uddannelse inden for deres felt sker rundt om i EU.

RoboCup – Developing skills in safe robotics

Period: January 2022 - December 2023

Project description: The objective is to increase the knowledge and skills of VET students enrolled in robotics -related VET-programs: - Being aware of robot related hazards and being able to identify and mitigate them - Understanding basic safety guidelines for robotic applications - Identifying key elements related to robot safety - Applying provisions of safety standards in different operations with robots (design and manufacturing, programming, maintenance, and machine communication) - Enhancing soft skills relevant to working life (e.g. problem solving, teamwork, presentation skills, English communication, time management) The adaption of VET education for the labour market needs is our driver. 10 VET -teachers from 4 European countries will work together in developing of four MicroChallenges related to safety in robotics: Get a grip! Test for succes! Play safe! and Better together! The MicroChallenges will be tested in collaborative challenges in transnational groups of students. In doing so, the involved teachers and students network and share their expertise and learn from each other. Companies are involved in the content design and in giving feedback. A Manual on how to run the MicroChallenges in safety in robotics is produced, making it possible for institutions and organisations outside the partnership to run these or similar MicroChallenges. Video tutorials and testimonials will help to grasp the content and the method. The adaption of VET education for the labourmarket and at the same time make VET an attractive choice to the young will be our aim in this project.

Project website: www.robocup.website

Partners:

Contacts at Roskilde Technical VET College (Roskilde Tekniske Skole):

 • International Koordinator og Projektleder Pernille Bjerre:
   peb@rts.dk
 • Uddannelsesleder René Kjærgaard Frost:
   rkf@rts.dk

Logo - Roskilde Tekniske Skole, Danmark

Logo - Kuben, Norway

Logo - Keuda, Finland

Logo - Egibide, Spain

BUILD@HOME

Period: 2020 - 2023

Project description:

We expect our teachers to train their VET students to become resilient global citizens who can manifest themselves in an increasingly international working environment. The reality is that less than 10% of the students attend education regarding internationalization. The main reasons are limited financial resources (Erasmus+) and reluctance of many students to go abroad for longer periods of time. The vast majority of our students are therefore not - or hardly - immersed in the internationalization relevant to their work context. It is therefore necessary to link education to Agenda 2030 for sustainable development and specific 21st Century Skills. Up until now, internationalization education has often had an ad hoc character. An important reason for this is the lack of an accessible toolbox for structuring internationalization education in the curriculum.

Due to COVID-19 or similar future crises, we expect the group of students who will exchange with another country to become smaller. The importance of internationalization @home education will increase in order to acquire international competences. The toolbox BUILD@HOME can meet this need.

Objectives:

The main objective is to develop an easy to use toolbox BUILD@HOME that enables teachers and students to create or follow education that closely matches the curriculum/learning objectives, learning needs, talents and core qualities of the student. All this in the context of the required international competences and Agenda 2030. The toolbox is designed for every type of education and for every type of student. We want to offer extra handles for new applications in Technical courses and Students with fewer opportunities in the broadest sense of the word.

Project website:

Partners:

Contacts at Roskilde Technical VET College (Roskilde Tekniske Skole):

Cooperative Partnership for Capacity Building in VET

Period: 2022 - 2024

Project description: The overall agenda of the project Cooperative Partnerships for Capacity Building in VET’ is to improve the quality of VET by supporting the professional development and empowerment of teachers and school leaders. Following a review of the European Reference Framework of Key Competences, the European Council state that in a rapidly changing and highly interconnected world we need a wide range of skills and competences and the capacity to evaluate and develop our skills continually. We argue that these key competences are best developed in educational settings, which promote professional learning environments for the professional development of both teachers as well as leaders. The overall aim of the project is to build capacity in VET. Empowering teachers.

Partners:

Contacts at Roskilde Technical VET College (Roskilde Tekniske Skole):

EDUTRANS – VET education and energy transition

Period: 2019 - 2022

Project description:

Horizontal priorities: Open education and innovation practices in a digital era: this project proposal will promote innovative pedagogies and methods for teaching, learning and training and support educators and students to use digital technologies in creative, collaborative and efficient ways.

Social inclusion: foreseen project will help address diversity and promote ownership of shared values and equality.

Transparency and recognition of skills and qualifications: this project will support learning and labour mobility and facilitate transitions between different levels and types of education and training.

Topics:

 • Cooperation between educational institutions and business
 • Energy and resources
 • Environment and climate change

Project website:

EDUTRANS – VET education and energy transition

Partners:

Contact at Roskilde Technical VET College (Roskilde Tekniske Skole):

Easy ECVET

Period: 2020 - 2023

Project description: The ECVET technical framework allows the recognition of learning outcomes in many and varied cases, particularly in the case of the European mobility of apprentices or dual system’s trainees.

The state of mind of the project is summarized as: "confront in order to understand, compare in order to question, collaborate in order to co-construct, cooperate in order to implement".

The production of appropriate guides, materials and recommendations, as well as their implementation in the field, should enhance the skills of the teaching teams in transnational evaluation issues and disinhibit the use of the ECVET framework in the context of apprentice mobility.

Beyond the project, we aim to develop our partnership and our bilateral links with all our European partners, to contribute to the dissemination of the ECVET system and to set up or strengthen internationalisation strategies within our organisations.

Five vocational and educational training organisations or centers from five different countries (Belgium, Denmark, Finland, France and Spain) will be involved in this project. They have been chosen on the basis of their reliability, seriousness and motivation. Each of them has a particular interest in ECVET either because they have already implemented it and wish to go further, or because they wish to implement it and need the help from more experienced organisations.

"The project "Easy ECVET - exchange of good practices", is carried out by 5 partners (Belgium, Denmark, Finland, France and Spain).

The project aims to "make the implementation of the ECVET technical framework simpler and to extend its use, particularly in European mobility actions for apprentices". The objectives are to facilitate access to the ECVET technical framework in a variety of contexts, to bring about a change in participants' attitudes and practices; to remove obstacles to the use of ECVET through the exchange, pooling and dissemination of practices and the development of concrete tools and protocols; to enable better recognition of learning outcomes acquired in the field; and, lastly, to integrate the results into future mobility projects. Overall, the objectives and results of the project are coherent and based on a needs analysis. The proposal is innovative and brings an added Value” at EU level. The monitoring-evaluation of the project, the quality of the implementation, the impacts and the dissemination plan are well defined."

Logo - Nordplus

Project website:

https://www.ccca-btp.fr/easy-ecvet-english-version

Partners:

Contacts at Roskilde Technical VET College (Roskilde Tekniske Skole):

Logo - CCCA-BTP, France

Logo - Roskilde Tekniske Skole, Danmark

Logo - Centre IFAPME, Belgium

Logo - La Rosaleda, Spain

Technology and digital art together fighting for the environment

Period: 2020 - 2022

Project description: The main objectives of the project are to reinforce European competences such as the communication of students in a foreign language, their basic technological and digital skills, and their interpersonal, intercultural, social and civic skills, developing at the same time his entrepreneurial spirit and responsible with the environment.

The objective of the project is to combine three concepts, art, technology and environment. The result being a logo of the digitized project with cultural emblems of all the cities participating in the project, shirts with the logo, brochure about the project. And also a digitalized reinvention of the work of art by national painters reflected on a poster. Dissemination will be carried out in the shape of an information wall and projection of the project that will be located in the halls of the participating centres, and on the homepages of the participating centres. Websites of the centres, apart from the interviews that are carried out on radio, magazines and local televisions about the project.

The activities developed in the project are divided into those developed in the classroom through the eTwinning platform and other innovative programs and those developed in physical mobility in the 5-day visit to the participating centres of the project. The centres will also see their methodological objectives reinforced through the use of new programs and platforms such as eTwinning that will benefit the internationalization of the centres and their teaching staff.

Logo - projekt Technology and digital art together fighting for the environment

Partners:

Contacts at Roskilde Technical VET College (Roskilde Tekniske Skole):

 

Internationale projekter - øvrige

Roskilde Tekniske Skole indgår også i andre internationale projekter.

Warming up to robots

Period: 2019 - 2022

Project description: Både Kuben videregående skole i Oslo, Norge og Roskilde Tekniske Skole i Roskilde, Danmark har taget Robotter og Automatik på skemaet, og på forskellig vis. På Kuben er det en særskilt uddannelse - som den første av sitt slag i Norge, på Roskilde Tekniske Skole er robotterne og automationen en del af mange forskellige uddannelser. Vi har et fælles ønske om at være bedst på området, og dette har bragt os sammen i et planlagt 3-årigt projektforløb med udveksling af både lærere og elever. I et overlappende forløb med lærerudsendinger i efteråret og elever/medfølgende lærere i foråret mener vi at have lagt en plan med mulighed for størst mulig kontaktflade mellem de involverede parter. Projektet er tænkt som en forløber for et KA2 projekt, hvor vi igen vil have robotterne og undervisningen omkring dem som omdrejningspunkt. I dette projekt vil vi udnytte vores fællesnævnere, og fokusere på at begge skoler har så mange og så forskellige uddannelser der alle er i berøring med fremtidens omdrejningspunkt - robotter. Arbejdsmarkedet forandrer sig i disse år, imod en langt større digitalisering. Rutineopgaver bliver der færre af, og disse overtages af robotter og automationsteknikker. Som de uddannelsesinstitutioner der uddanner til arbejdsmarkedet, er det vores opgave at uddanne den kommende arbejdsstyrke så deres muligheder bliver optimale - også i deres fremtidige arbejdsliv. Og for at blive de bedst tænkelige til netop den opgave, vil vi gerne igangsætte en mere systematisk udvikling af vores undervisning og undervisningsmaterialer gennem udveksling af erfaring mellem de Kuben og Roskilde Tekniske Skole.

Logo - Nordplus

Partners:

Contact at Roskilde Technical VET College (Roskilde Tekniske Skole):

 • International Koordinator og Projektleder Pernille Bjerre:
   peb@rts.dk

Logo - Roskilde Tekniske Skole, Danmark

Logo - Kuben, Norway

 

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874