Fodterapeut

Bliv fodterapeut | vælg fodterapeutuddannelsen

Som fodterapeut behandler du fødder på især ældre mennesker, der kan have problemer på grund af kredsløbssygdomme. En vigtig del af jobbet er at rådgive om, hvordan man kan forebygge forskellige lidelser ved hjælp af det rette fodtøj m.m. 

Start i august

 4. august 2020
(ansøgningsfrist: 23. marts 2020)

 Adgangskrav, optagelse og ansøgning
 Se adresse og kort

Start i januar/februar

 27. januar 2021
(ansøgningsfrist: 28. september 2020)

 Adgangskrav, optagelse og ansøgning
 Se adresse og kort

Uddannelsesforløb

Uddannelsen varer i alt 18 måneder og indeholder ca. 640 teoritimer og ca. 1.250 praktiske timer/kliniktimer.

Den praktiske undervisning, dvs. klinikundervisning og undervisning i værksted er koordineret med teoriundervisningen, således at uddannelsen fremstår som en samlet helhed med maksimal synergi imellem uddannelsens forskellige elementer.

Uddannelsen er opdelt i 3 moduler, der alle indeholder undervisning i fodterapeutens administrative funktioner:

 • 1. modul handler om fodterapeutens almene funktioner
 • 2. og 3. modul handler om fodterapeutens specifikke opgaver - her er sværhedsgraden stigende
 • 3. modul handler om fodterapeutens selvstændige varetagelse af sine arbejdsområder

Den praktiske undervisningstid finder fortrinsvis sted på fodterapeutskolernes klinikker og værksteder, samt lejlighedsvis som forlagt undervisning på et af regionens hospitaler. Desuden som observationsophold på fx dermatologisk, medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling.

Forholdet mellem teori- og klinikundervisning i de enkelte moduler fremgår af nedenstående model (ca. tal):

   Modul 1   Modul 2   Modul 3   I alt 
Teoritimer 213 214 213 640
Kliniktimer 417 416 417 1250

Der udarbejdes en konkret fag-/timefordeling samt funktionsplan for det enkelte modul.

 

Adgangskrav, optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Du skal have:
 1. opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven
 2. opnået min. 02 ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve (eller en tilsvarende prøve) eller opnået mindst 02 ved folkeskolens afgangsprøver i både dansk, matematik og fysik/kemi
 3. have anden relevant erfaring, der modsvarer punkt 2 

Optagelse

Fodterapeutskolen optager de bedst egnede ansøgere til uddannelsen efter følgende retningslinjer:
 • Der lægges vægt på karakterer i de relevante fag, modenhed herunder personlige og sociale kompetencer, it-kundskaber på brugerniveau, deltagelse i kurser indenfor beslægtede fagområder samt relevant sundhedsfaglig og/eller administrativ erhvervserfaring.
 • Evt. udenlandske eksamensbeviser eller dokumentation skal være oversat til dansk af ambassade el.lign instans, der kan garantere for ægtheden.
 • Skolen optager 36 elever pr. hold.
 • Der er optag på uddannelsen min. to gange årligt. Uddannelsen påbegyndes januar/februar og august hvert år.

Vil du se skolen?

Vil du gerne se skolen og stille spørgsmål personligt, inviterer vi til informationsmøde to gange om året (før hver ansøgningsfrist) - husk at tilmelde dig.
 Se de aktuelle datoer i kalenderen

Ansøgning og ansøgningsfrister


For at komme i betragtning skal ansøgnings- og motivationsskemaet (se link øverst på siden) være indsendt:
 • senest mandag i uge 14 til optagelse med start i august, dvs. 23. marts 2020
 • senest 28. september 2020 til optagelse med start i januar/februar
Ansøgningsskema samt nedenstående filer sendes digitalt (i en samlet mail) til:
 fts-elevadm@rts.dk (mulighed for kryptering)
- eller via e-Boks til Roskilde Tekniske Skole.
 • Skole-/kursusbeviser (alle udenlandske skole- og kursusbeviser skal være oversat til dansk)
 • Vedhæft gerne billede med ansøgningen

Indkaldelse til samtale

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, indkaldes til en samtale af ca. 5 minutters varighed. Formålet med samtalen er, at skolen kan vurdere din motivation for uddannelsen samt din uddannelsesparathed.
Da samtalen indgår i skolens udvælgelsesproces af bedst egnede ansøgere, er det vigtigt at du møder op til samtalen.
I samme anledning vil det være muligt at få en rundvisning på skolen og stille eventuelle spørgsmål.
Se de aktuelle datoer i kalenderen.

Har du spørgsmål til ansøgningen? 
Kontakt elevadministrationen:
 46 300 400 eller  fts-elevadm@rts.dk


Autorisation

Når du har gennemført uddannelsen, udsteder Fodterapeutskolen et bevis for gennemført uddannelse til fodterapeut. Herefter kan du søge om autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til lov om sundhedspersoner:

 Ansøgning om autorisation samt mere information


Jobmuligheder

Som fodterapeut kan du arbejde på sygehuse og hospitaler, eller du kan blive selvstændig og åbne din egen klinik som praktiserende fodterapeut.


Alt det praktiske

Praktik

Praktik

Praktik under din uddannelse foregår på skolens klinik.
ØkonomiØkonomi

Økonomi

SU (Statens Uddannelsesstøtte efter gældende regler).
 Læs om økonomi


Links

 Om uddannelsen fodterapeut (på UddannelsesGuiden)

 Bekendtgørelse om uddannelsen til fodterapeut


Uddannelsesplan

Se målbeskrivelser og kompetencemål for hhv. teoriundervisningen og den praktiske undervisning (klinikundervisningen) - fordelt på uddannelsens tre moduler:

 Uddannelsesordning for uddannelsen til fodterapeut


Vi kan hjælpe dig

 Vejledning, hjælp og støtte

Optagelse, adgangskrav, su m.m.
Optagelse, adgangskrav, su m.m.
Uddannelsesadministrationen:  fts-elevadm@rts.dk
Specialpædagogisk støtte
Specialpædagogisk støtte
Lykke Rønholt:  lyr@rts.dk
Malene Zak Andersen:  mza@rts.dk
Generelle spørgsmål og henvendelser
Generelle spørgsmål og henvendelser
Roskilde Tekniske Skole:  46 300 400
Kontoret på Fodterapeutskolen:  fts@rts.dk  3535 6622
Skoleleder, Lykke Rønholt:  lyr@rts.dk  2224 4543


Du starter din uddannelse på

 Fodterapeutskolen
 Titangade 13A, 4. sal • 2200 København N
 Google Maps    rejseplanen.dk

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874