Webudvikler

Bliv webudvikler | vælg webudvikleruddannelsen

På webudvikler-uddannelsen lærer du at arbejde med programmering og udvikling af webløsninger til forskellige platforme som websites og mobile enheder. Uddannelsen giver i teori og praksis en grundlæggende viden om arbejdet med webløsninger. Du vil i praksis anvende webteknologier som kommunikation mellem brugerflade og eksterne datakilder, og lære om budskab, indhold, form og funktion bag dynamiske websider. Du vil eksempelvis arbejde med data fra enheder som er en del af IoT (Internet of Things) og sociale medier og derigennem bidrage til udviklingen af fremtidens Internet. Som færdiguddannet webudvikler kan du både arbejde selvstændigt og indgå i et professionelt udviklerteam, samt samarbejde med andre professionelle mediefolk.

Start på grundforløb 1

- direkte fra 9./10. klasse
 3. august
 se grundforløb 1 for adresser

Start på grundforløb 2

 3. august
 11. januar 2021
 se adresse og kort

  ÅBENT HUS 25/1 på Pulsen 8
// Se mere i skolens kalender

Uddannelsesforløb på eud

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Eksempel på uddannelsesforløb:

Grafik, der viser forløbet på uddannelsen til webudvikler (tidligere web-integrator)

Grafik, der forklarer grundforløb 1-2, hovedforløb og skoleperioder

Specialer på uddannelsen:

 • Webudvikler

Grundforløb 1: Fra 9. eller 10. klasse

Når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller afsluttede folkeskolen sidste år - skal du starte på grundforløb 1, der varer 20 uger. Du kan også vælge at søge ind på grundforløb 1, hvis du afsluttede folkeskolen for mindre end to år siden.

Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 skal du vælge en fagretning. Fagretningerne giver dig bred viden og grundlæggende færdigheder inden for en række uddannelser samt et indblik i en branche. Undervisningen er praksisorienteret og organiseret som projektarbejde.

Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport.

Startdatoer og adresser for grundforløb 1 finder du på fagretningerne.

Fagretninger, som er rettet mod uddannelsen webudvikler:

Grundforløb 2: Mere end et år efter folkeskolen

Grundforløb 2 er for dig, der afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden - samt for dig, der har afsluttet grundforløb 1. Grundforløb 2 varer 20 uger.

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt uddannelse: euv (erhvervsuddannelse for voksne). Når du er startet på grundforløb 2, vil du få vurderet dine kompetencer.

Hovedforløb

Efter gennemført grundforløb starter du på hovedforløbet. Uddannelsen foregår kun på skole og kræver ikke praktikplads.

Optagelse og adgangskrav

Tilmeld dig online på optagelse.dk:

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk (trin-for-trin-vejledning og video)

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

 Se startdatoer

Generelle adgangskrav

 • Hvis du afsluttede folkeskolen i 2018 eller derefter, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Hvis du afsluttede folkeskolen før 2018, skal du have afsluttet folkeskolen
 • Du skal have min. 2,0 i dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Opfylder du ikke kravene, kan du deltage i en optagelsesprøve i dansk og/eller matematik samt en samtale. Du bliver automatisk indkaldt til prøven og samtalen, hvis du søger en erhvervsuddannelse og ikke opfylder karakterkravene.

Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, så kontakt skolen:  46 300 400

 Optagelse og adgangskrav på eud

Specielt for webudvikler (grundforløb 2)

Adgangsbegrænsning på grundforløb 2.
Søg en kvoteplads

Når du ansøger om optagelse på grundforløb 2, skal du:
 1. Ansøge via optagelse.dk
 2. Fremsende en kort (max. en halv side tekst) motiveret ansøgning: hvorfor skal netop du være webudvikler?
 3. Send et link til din online portfolio eller kopier/udprint af noget, eksempler på noget visuelt, kreativt du har lavet, f.eks. et website, noget 3D, billeder, grafik og tegninger
  Vigtigt! Indsend ikke originale materialer, da alt bliver smidt ud efter optagelsesprocessen
Der er kvote for, hvor mange elever uden praktikplads der kan optages på grundforløb 2.

Søg i god tid...

Datoer ifbm. opstart 5. august 2019:
 • Søg i god tid, da vi fordeler kvotepladserne fra den 14. juni 2019
 • Optagelsessamtaler afholdes den 24., 25. og 26. juni 2019
 • Ansøgerne får tilsendt svar den 28. juni
Datoer ifbm. opstart januar 2020:
 • Søg i god tid, da vi fordeler kvotepladserne fra den 15. november 2019
 • Optagelsessamtaler afholdes i uge 49 2019
 • Ansøgerne får tilsendt svar uge 50 2019

Når du har søgt...

Når du har søgt, vurderer vi, om du indkaldes til en optagelsessamtale på skolen. Ansøgerne får tilsendt svar i e-Boks, om de optages eller ej, efter samtalen er afholdt.

Kontakt en vejleder på 46 300 400 og få mere at vide.


Fremtidsmuligheder

Som webudvikler kan du både arbejde selvstændigt og indgå i et professionelt udviklerteam, samt samarbejde med andre professionelle mediefolk.

Selvom din webudvikler-uddannelse ikke giver direkte adgang til en videregående uddannelse, kan du optages alligevel. Der er adgang til de fleste erhvervsakademiuddannelser og til en del professionsbacheloruddannelser for personer med en ”anden relevant uddannelse”. Uddannelsesstedet vurderer, om din uddannelse sammen med din baggrund kvalificerer til at blive optaget.


Alt det praktiske

 

Uden euxUden eux

Uden eux

Der er ikke mulighed for eux på denne uddannelse.
 Læs om eux
PraktikPraktik

Praktik

Denne uddannelse er skolebaseret, så du skal ikke have en praktikplads.
 Læs om praktik
ØkonomiØkonomi

Økonomi

SU (Statens Uddannelsesstøtte) efter gældende regler.
 Læs om økonomi
Et sted at boEt sted at bo

Et sted at bo

Bo på skolehjem eller kostskole under uddannelsen eller find en ungdomsbolig.
 Læs mere


Download


Links 

 Om uddannelsen til web-integrator (på UddannelsesGuiden)

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til webudvikler

Læs om de formelle krav til uddannelsen (undervisning, opbygning, prøver og eksamen):
 Se den lokale undervisningsplan


Vi kan vejlede dig

Henrik Troelsen
Henrik Troelsen
Vejleder, Pulsen 8 - eux-uddannelser
 2574 0312
 cmkvejleder@rts.dk
Mette Dalsgård
Mette Dalsgård
Vejleder, Pulsen 8
 2574 0312
 cmkvejleder@rts.dk


Du starter din eud-uddannelse (grundforløb 2) på

 Roskilde Tekniske Skole
 Pulsen 8 • 4000 Roskilde
 Google Maps    rejseplanen.dk

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden