Landbrugets lederuddannelse - produktionsleder og agrarøkonom

Bliv produktionsleder eller agrarøkonom

Er du uddannet landmand, kan du fortsætte på specialet produktionsleder efterfulgt af specialet agrarøkonom. Uddannelserne kombinerer din landbrugsfaglige viden med fag om økonomisk, strategisk og personalepolitisk ledelse inden for landbrug. Specialet produktionsleder retter sig mod ledere inden for landbruget, mens agrarøkonom giver mulighed for arbejde som rådgivende konsulent i landbrugserhvervet. Landbrugets lederuddannelse er for dig, der skal styre og tage ansvar for en produktionsgren på et landbrug, gerne vil være selvstændig landmand og/eller udvikle dig selv og dit personale, ligesom din virksomhed skal udvikles innovativt. Du skal kunne skabe et overblik over landbrugsbranchen i forhold til samfundet i øvrigt.

Landbrugets lederuddannelse består af de to specialer produktionsleder og agrarøkonom, der bygger oven på landbrugsuddannelsen.

Startdatoer

Produktionsleder
 23. august 2021

  Søg ind nu (blanket)
 se adresse og kort

Startdatoer

Agrarøkonom
 31. januar 2022

 Søg ind nu (blanket)
 se adresse og kort


Deltidsuddannelse

Produktionsleder og agrarøkonom - nu også som deltidsuddannelse

Nu kan du også tage landbrugets lederuddannelser som deltidsuddannelse.
Læs mere om mulighederne: landbrugetslederuddannelser.dk
Nyhed: 10 landbrugsskoler i partnerskab om Landbrugets Lederuddannelser (9. juni 2021)

VIDEO: Jens drømmer om at blive selvstændig landmand og overtage forældrenes gård sammen med sin bror. Det kræver, at han får den rigtige lederuddannelse, så han bliver rustet til at drive et moderne landbrug. (Video: Future Food)


Uddannelsesforløb

Hovedområde: Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Grafik, der viser forløbet på landbrugets lederuddannelse - produktionsleder

Grafik, der forklarer grundforløb 1-2, hovedforløb og skoleperiode

Specialet produktionsleder (trin 3) varer 20 uger. Her får du undervisning i, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en landbrugsproduktion ud fra en biologisk, en teknisk og en økonomisk viden. Du lærer også at analysere forholdene med henblik på eventuelle behov for ændringer, og du lærer at lede dine medarbejdere og oplære unge i landbrugsuddannelsen. 

Grafik, der viser forløbet på landbrugets lederuddannelse - agrarøkonom

Grafik, der forklarer grundforløb 1-2, hovedforløb og skoleperiode

Specialet agrarøkonom (trin 4) varer yderligere 40 uger. Her er fokus er i højere grad på langsigtede planlægnings- og salgsstrategier sammen med en udvikling af dine personlige lederevner. Desuden lærer du om samarbejdet med andre virksomheder i relation til landbruget.

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på specialet produktionsleder, skal du have afsluttet 2. hovedforløb på landbrugsuddannelsen.

For at blive optaget på specialet agrarøkonom, skal du have afsluttet specialet produktionsleder.


Statement - et godt valg for mig, fordi...
DERFOR...

 Det at jeg har gået på Landbrugsskolen Sjælland har gjort, at jeg har udviklet mig personligt og fagligt gennem den gode og kompetente undervisning. Desuden har jeg fået mange nye venskaber og et fantastisk netværk. Skolen været med til at give mig mere selvtillid igennem alle de succesoplevelser, jeg har haft igennem alle mine skoleforløb, bl.a. ved at vinde DM i svin i 2014 og VL-prisen i 2015.

Kenn, landbrugets lederuddannelse


VIDEO: Mød Emil, der er i gang med landbrugsuddannelsen på Landbrugsskolen Sjælland, og som har drømt om at blive landmand, siden han var lille. (Video: Food Careers/Produced By)


Hvor kan jeg arbejde - og kan jeg læse videre?

Landbrugets lederuddannelser er for dig, der har som mål at blive klædt godt på til den daglige styring af landbrugene i Danmark.

Som produktionsleder opnår du større økonomisk indsigt i en landbrugsproduktion samt får redskaber til at analysere og vurdere behov for eventuelle ændringer i den daglige produktion.

Som agrarøkonom kan du blive konsulent og arbejde med ledelse og rådgivning inden for praktisk landbrug samt i virksomheder og organisationer med tilknytning til landbrugserhvervet.


Alt det praktiske

ØkonomiØkonomi

Økonomi

SU (Statens Uddannelsesstøtte efter gældende regler) og elevløn.
 Læs om økonomi
Et sted at boEt sted at bo

Et sted at bo

Bo på kostskole under uddannelsen.
 Læs mere


Download


Links 

 Om landbrugets lederuddannelse (på UddannelsesGuiden)

 Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

 landbrugetslederuddannelser.dk - alt hvad du skal vide om produktionsleder og agraøkonom - som studie på fuld tid eller deltid 

 www.jordbrugetsuddannelser.dk - om uddannelsen til landmand 

Læs om de formelle krav til uddannelsen (undervisning, opbygning, prøver og eksamen):
 Se den lokale undervisningsplan


Vi kan vejlede dig

Anne Birgitte Duus
Anne Birgitte Duus
Vejleder, Landbrugsskolen Sjælland, Høng
 2574 0316
 abd@rts.dk
Louise Vulpius
Louise Vulpius
Vejleder, Landbrugsskolen Sjælland
 5158 0669
 lov@rts.dk

Chat Med Vejleder
 tirsdage og torsdage kl. 16-20
360 graders univers
Gå på opdagelse i skolens uddannelser - næsten som at være der selv!
evejledning.dk
Få hjælp, når skolen har lukket! Kontakt UddannelsesGuidens e-vejledning.  Læs mere


Du starter din uddannelse på

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874