Selvevaluering og opfølgningsplaner

Kvalitetsarbejdet består af indbyrdes afhængige strategier og en opfølgningsplan.

Evaluering

Alle undervisningsaktiviteter på eud, eux, htx, Fodterapeutskolen og AMU evalueres af brugerne i en fast frekvens og efter faste koncepter.

Spørgerammen for eud/eux og htx er udviklet i samspil mellem lærere, elever og ledelse. Spørgerammen er dels fælles spørgsmål, som kan benchmarkes på tværs af uddannelser og årgange og dels uddannelsesspecifikke spørgsmål, som lærerne vurderer er væsentlige for en bestemt uddannelse eller elevgruppe:

Frekvensen i vores evalueringscyklus sikrer, at alle elever/kursister skal have lejlighed til at give skolen feedback ved at besvare spørgeskemaet når de er på et skoleophold.

AMU-spørgerammen er centralt stillet og gældende for alle AMU udbydere.

 Undervisningsevaluering - konceptbeskrivelse for Roskilde Tekniske Skole

Selvevaluering

 Selvevaluering 2020-2021 for Roskilde Tekniske Skole

Selvevalueringen refererer til aktuel lovgivning på området:

 se mere på Love og bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne (uvm.dk)

Opfølgningsplan

 Opfølgningsplan 2020-2021 for HTX Roskilde

Opfølgningsplanen refererer til aktuel lovgivning på området:

 se mere på Vejledninger til lov og bekendtgørelse (uvm.dk)

Handlingsplan for øget gennemførelse 

De seneste tre handlingsplaner for øget gennemførelse giver indblik i skolens arbejde med rekruttering og fastholdelse af elever, trivsel blandt elever, samt hvordan vi udfordrer elever i erhvervsuddannelserne (eud/eux).

Se status og nøgletal for de 4 klare mål i Handlingsplan for øget gennemførelse:

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 - Roskilde Tekniske Skole

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 - Roskilde Tekniske Skole

 Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 - Roskilde Tekniske Skole

Udskriv

Kontakt

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole?

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

 

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874