Demokrati og medborgerskab

Indføring i demokrati og medborgerskab er en væsentlig del af det danske uddannelsessystem. På Roskilde Tekniske skole arbejder vi med at udvikle elevernes kendskab til demokrati og medborgerskab, så eleverne lærer at værdsætte disse grundlæggende værdier i vores kultur.

Demokrati handler om frihed, lighed, fællesskab, respekt, solidaritet, tolerance, medansvar, aktiv deltagelse og medbestemmelse. Medborgerskab er at tage aktiv del i forskellige fællesskaber, hvori de nævnte værdier ligger til grund for, hvordan man er sammen. Værdierne om demokrati og medborgerskab er indlejret i skolens værdigrundlag, som netop baserer sig på værdier som: Samarbejde, mangfoldighed og ansvarlighed. Skolens tilgang til at arbejde med værdierne demokrati og medborgerskab starter med eleverne selv.

Eleverne skal have oplevelsen af at blive set, anerkendt og inkluderet i meningsfulde fællesskaber. Eleverne skal opleve at deltage ligeværdigt, lære at samarbejde og konfliktløse via dialog og refleksion. Ved at skabe sådanne anerkendende og inkluderende rammer, søger vi at danne eleverne til at finde glæde ved at bidrage til det demokratiske fællesskab. Denne pædagogiske linje gør sig både gældende i socialt samvær på skolen og i undervisningen.

I den daglige undervisning på Roskilde Tekniske Skoles uddannelser arbejdes der med forskellige indgange til temaet demokrati og medborgerskab. Temaet er direkte på dagsordenen på, når eleverne har fag, der omhandler fx spørgsmål om lovgivning, etik og moral. Eleverne modtager også undervisning om deres rettigheder og pligter som arbejdstagere, forståelse for arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø via de obligatoriske erhvervsfag. Demokrati handler også om at opleve at have indflydelse på egen hverdag. På Roskilde Tekniske Skole har eleverne direkte mulighed for dette i kraft skolens forskellige elevråd og elevudvalg. Her øver eleverne sig i at have en aktiv rolle og at have en indflydelse, der kan føre til handling. Elevernes indflydelse på deres hverdag foregår herudover også i kraft af deres vurderinger og inputs i de årlige trivselsmålinger og de tilbagevendende undervisningsmiljøvurderinger.

Indimellem opstår undervisningsforløb, hvor demokrati og medborgerskab har hovedfokus. Fx arbejdede grundforløb 1-elever i 2017 med et demokratiprojekt, hvor de tegnede og byggede talerstole til brug i Roskilde by. Som en del af projektet blev eleverne introduceret til Rådhuset og Byrådssalen af borgmesteren.

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874