Rusmiddelpolitik

Roskilde Tekniske Skoles rusmiddelpolitik tager udgangspunkt i "Bekendtgørelse om euforiserende stoffer" der fastslår, at en række stoffer, herunder hash, ikke er tilladt hverken at indtage eller sælge. Elever bliver i forbindelse med optagelse/start på uddannelse gjort opmærksom på skolens ordensregler, som misbrugspolitikken er en del af.

Rusmidler hæmmer indlæringsevnen betydeligt. Derfor hører rusmidler og uddannelse ikke sammen. En rusmiddelpolitik er ekstra væsentlig på en erhvervsskole, fordi der på nogle af skolens uddannelser bruges kemiske stoffer, materialer, maskiner og køretøjer, der ved forkert og uopmærksom brug kan resultere i alvorlige ulykker. 

Vi prioriterer at skabe bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt og at tage vare på elevernes trivsel.

Af ovennævnte grunde tages ethvert misbrug meget alvorligt. Skolen vil med rusmiddelpolitikken medvirke til at forebygge ulykker og at hjælpe elever, der evt. har et misbrug til at håndtere dette, så afbrydelse af uddannelsen undgås.

På skolens område og i undervisningen

På Roskilde Tekniske Skoles område er det ikke tilladt at medbringe, indtage eller sælge narkotika, præstationsfremmende stoffer eller andre rusmidler.

Disse regler gælder for undervisning samt for andre aktiviteter i skolens regi, for eksempel introdage, ekskursioner, studierejser/udvekslingsrejser (inkl. rejse til og fra), samt sidste skoledag. Reglerne gælder også sociale arrangementer, f.eks. caféarrangementer, fester m.m.

Hvis en elev overtræder disse regler, iværksættes der sanktioner, herunder øjeblikkelig hjemsendelse fra undervisningen og/eller inddragelse af skolehjemsplads. Hvert tilfælde vurderes individuelt. Forældrene skal inddrages, når eleven er under 18 år.

Det påhviler alle skolens medarbejdere og ledelse at handle, hvis retningslinjerne overtrædes. Har en medarbejder mistanke om, at en elev er påvirket af ulovlige stoffer, involveres ledelsen straks og der træffes nødvendige foranstaltninger, så elever, ansatte og skolens udstyr ikke risikerer at komme til skade/blive ødelagt. Elever forventes selv at handle ansvarligt og evt. søge hjælp til løsning af misbrugsproblemer hos skolens lærere og ledelse.

Skolen har et tæt samarbejde med politiets narkotikaenhed og får jævnligt besøg af den lokale narkobetjent inklusiv narkohund, som tjekker klasselokaler, værksteder, garderober, toiletter og andre opholdssteder på skolen.

Skolens ledelse forbeholder sig ret til at teste elever ved mistanke.

Hver af skolens afdelinger har procedurer der beskriver, hvordan der reageres, hvis der er formodning om brug/misbrug af forbudte stoffer. Procedurerne er tilpasset den enkelte afdelings særlige forhold.

Revideret okt. 2019

 

Se også

BEK Nr 557 af 31/05/2011
 Bekendtgørelse om euforiserende stoffer (BEK Nr. 557 af 31/05/2011) 

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874