Oplev uddannelserne på 7 adresser i Roskilde og Høng // ÅBENT HUS 26. januar

Start din erhvervsuddannelse eller eux-uddannelse i januar // Start 14. eller 16. januar

Fravær

Sådan gør du ved fravær og sygemelding


For htx-elever

 Se elevhåndbog for HTX Roskilde


For eud- og eux-elever

Mødepligt til undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen, og vi ser frem til at møde dig hver dag i dit uddannelsesforløb.

Hvis du bliver syg, skal du give din lærer besked på Elevplan inden kl. 8.00. Det skal du gøre hver dag, du er syg. 

Hvis du er forhindret i at bruge Elevplan, kan du ringe til skolens omstilling på telefon 46 300 400 og give besked.

Bor du på skolehjem, skal du desuden melde dig syg personligt på kontoret hver morgen.

Alt fravær registreres. Kontaktlæreren følger løbende elevernes fravær og gør opmærksom på det, hvis fravær er bekymrende.

Alt fravær betragtes med alvor. Der skelnes mellem lovligt/godkendt fravær og ulovligt/ikke-godkendt fravær.

Lovligt/godkendt fravær

Har du brug for at få fri fra undervisning af helt særlige grunde, så skal du spørge din kontaktlærer om lov inden. Når I er enige om, hvor lang tid du skal være fraværende, så noteres du med lovligt/godkendt fravær i Elevplan for de aftalte timer.

Hvis du bliver syg, er det lovligt fravær, hvis du giver besked i Elevplan eller på skolens hovedtelefonnummer.

Ved længerevarende sygdom over fem hverdage kan du blive bedt om en lægeerklæring. Skolen refunderer din udgift ved fremvisning af kvittering. Bliver sygdomsforløbet så langt, at din kontaktlærer vurderer, at du ikke kan nå alle læringsmålene i skoleforløbet, skal en vejleder involveres, så I får lagt en plan for, hvordan du gennemfører din uddannelse.

Ulovligt/ikke-godkendt fravær

Ulovligt/ikke-godkendt fravær er timer, hvor du ikke er i skole, og som ikke er aftalt med din lærer.

Opfølgning på fravær

Elever uden uddannelsesaftale

Kontaktlæreren følger dit fravær og kontakter dig, hvis vi bliver bekymrede for, at du ikke kommer til undervisningen. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelsesaktiv eller kan opfylde kompetencemålene. Kontaktlæreren tager initiativ til at kontakte dig og til at sende advarsler til dig. Hvis du er under 18 år, sendes brevet til forældre/værge.

  1. 35 lektioners fravær: 1. advarsel og en bekymringssamtale (er du OK?)
  2. 70 lektioners fravær: 2. advarsel, og indkaldelse til en samtale om din skolegang og alvoren af dit fravær.
  3. 105+ lektioners fravær: Du indkaldes til en samtale med din kontaktlærer, uddannelses- og erhvervsvejleder og eventuelt dine forældre/værge. På mødet udarbejdes en plan for om - og hvordan du gennemfører din uddannelse. Hvis fraværet ikke stopper herefter, kan du blive udmeldt fra din uddannelse.

Disse intervaller gælder for ét forløb. Dvs. fx hele grundforløb 1 eller et grundforløb 2, som varer 20 uger. Er der tale om et afkortet forløb på f.eks. 10 uger, er intervallerne beregnet procentvis, så første advarsel og samtale sker ved 5 % fravær, anden advarsel og samtale sker ved 10 % fravær, og udmeldelse sker ved mere end 15 % fravær.

Når et forløb afsluttes, nulstilles dit fravær og du begynder på en frisk på næste skoleforløb.

Vær opmærksom på, at du kun må påbegynde en erhvervsuddannelse tre gange.

Elever med uddannelsesaftale (inkl. skolepraktik)

Det er vigtigt, at der er et tillidsfuldt forhold mellem elev, virksomhed og skole. Derfor orienteres og inddrages praktikvirksomheden, hvis du har fravær. Læreren kontakter virksomheden, enten telefonisk eller på mail, hvis du har fravær, og det aftales, hvad I sammen kan gøre, for at du kan gennemføre din skoleundervisning på hovedforløbet.

De Lokale UddannelsesUdvalg for uddannelserne har lavet aftaler for, hvordan skolen skal følge op på fravær:

Praktikvirksomheden kontaktes ved fravær, enten telefonisk eller på mail. Nogle Lokale UddannelsesUdvalg har valgt, at henvendelsen sker på første fraværsdag, mens andre har besluttet, at det sker, når den første uge er omme. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl.

Hvis fraværet får et omfang, så det skønnes, at du skal tage hele eller dele af skoleopholdet om, inddrages din virksomhed. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår en elev ikke kan opfylde kompetencemålene på et skoleophold, og derfor skal tage opholdet om.

Skolen har følgende procedure for opfølgning på dit fravær på et ordinært hovedforløb:

  1. 5 % fravær: 1. advarsel og en bekymringssamtale med dig og din virksomhed (er du OK?)
  2. 10 % fravær: 2. advarsel, og indkaldelse til en samtale om din skolegang og alvoren af dit fravær.
  3. 15 % fravær: Du indkaldes til en samtale med din kontaktlærer, virksomhed, uddannelses- og erhvervsvejleder og eventuelt dine forældre/værge. På mødet udarbejdes en plan for om - og hvordan du gennemfører din uddannelse. Hvis fraværet ikke stopper herefter, kan du blive udmeldt fra din uddannelse.

Særligt for eux elever

Reglerne er de samme for eux-elever, og det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelses-/studieaktiv eller ikke kan opfylde kompetencemålene.

For eux-elever findes dog, foruden fravær fra lektioner, også skriftligt fravær. Kontaktlæreren og dine gymnasiefagslærere vil sammen med dig vurdere, hvilke indsatser der skal til, for at du kan indhente evt. skriftligt fravær.

På hovedforløbenes gymansiefag skelnes ikke mellem lovligt og ulovligt fravær, da det her er gymnasiebekendtgørelsen, der følges for gymnasiefagene. I den findes kun ”fravær”.

 

Men allerhelst vil vi bare så gerne have, at du kommer i skole hver dag.  

 Fraværsregler - præsentation

 

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874