Sådan håndterer Roskilde Tekniske Skole Corona/COVID-19-situationen // LÆS MERE

Fravær

Sådan gør du ved fravær og sygemelding


For erhvervsuddannelseselever (eud/eux)

Mødepligt til undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen, og vi ser frem til at møde dig hver dag i dit uddannelsesforløb.

Hvis du bliver syg, skal du give din lærer besked på Uddata+ inden kl. 8.00. Det skal du gøre hver dag, du er syg. 

Hvis du er forhindret i at bruge Uddata+, kan du ringe til skolens omstilling på telefon 46 300 400 og give besked.

Har du en uddannelsesaftale, skal din virksomhed også have besked. Det er dit ansvar.

Bor du på skolehjem, skal du desuden melde dig syg personligt på kontoret hver morgen.

Alt fravær registreres og betragtes med alvor. Der skelnes dog mellem lovligt/godkendt fravær og ulovligt/ikke-godkendt fravær. 

Undervises du virtuelt via Microsoft Teams eller anden platform, skal du som udgangspunkt have dit kamera tændt. Formålet er, at elever og lærer kan se hinanden, ligesom I ville kunne i et klasselokale på skolen.

Kan du af forskellige årsager ikke anvende dit kamera, kan det undtagelsesvis aftales med læreren, at du fritages for at have kamera tændt. Det skal altid ske via forudgående godkendelse/aftale med den lærer, der har ansvaret for den aktuelle undervisning, så den manglende brug af kamera ikke bliver noteret som fravær.

Lovligt/godkendt fravær

Har du brug for at få fri fra undervisning af helt særlige grunde, så skal du spørge din kontaktlærer om lov inden. Når I er enige om, hvor lang tid du skal være fraværende, så noteres du med lovligt/godkendt fravær i Uddata+ for de aftalte timer.

Hvis du bliver syg, er det lovligt fravær, hvis du giver besked i Uddata+ eller på skolens hovedtelefonnummer.

Ved længerevarende sygdom over fem hverdage kan du blive bedt om en lægeerklæring. Skolen refunderer din udgift ved fremvisning af kvittering. Bliver sygdomsforløbet så langt, at din kontaktlærer vurderer, at du ikke kan nå alle læringsmålene i skoleforløbet, skal en vejleder involveres, så I får lagt en plan for, hvordan du gennemfører din uddannelse.

Ulovligt/ikke-godkendt fravær

Ulovligt/ikke-godkendt fravær er timer, hvor du ikke er i skole, og som ikke er aftalt med din lærer.

Opfølgning på fravær

Elever uden uddannelsesaftale

Kontaktlæreren følger dit fravær og kontakter dig, hvis vi bliver bekymrede for, at du ikke kommer til undervisningen. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelsesaktiv eller kan opfylde kompetencemålene. Kontaktlæreren tager initiativ til at kontakte dig og til at sende advarsler til dig. Hvis du er under 18 år, sendes brevet til forældre/værge.

  1. Ved 5% fravær: Du får 1. advarselsbrev 
  2. Ved 10% fravær: Du får 2. advarselsbrev
  3. Ved 15% fravær: Du risikerer en udmeldelse (individuel vurdering) 

Hvis fraværet ikke stopper herefter, kan du blive udmeldt fra din uddannelse. Det er altid en individuel vurdering.

Vær opmærksom på, at du kun må påbegynde en erhvervsuddannelse tre gange.

Særligt for eux-elever

Reglerne er de samme for eux-elever, og det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelses-/studieaktiv eller ikke kan opfylde kompetencemålene.

For eux-elever på hovedforløbet findes dog, foruden fravær fra lektioner, også skriftligt fravær i de gymnasiale fag. Kontaktlæreren og dine gymnasiefagslærere vil sammen med dig vurdere, hvilke indsatser der skal til, for at du kan indhente evt. skriftligt fravær.

På hovedforløbenes gymnasiefag skelnes ikke mellem lovligt og ulovligt fravær, da det her er gymnasiebekendtgørelsen, der følges for gymnasiefagene. I den findes kun "fravær".

Elever med uddannelsesaftale (inkl. skolepraktik)

Det er vigtigt, at der er et tillidsfuldt forhold mellem elev, virksomhed og skole. Derfor orienteres og inddrages praktikvirksomheden, hvis du har fravær. Har du en uddannelsesaftale, skal din virksomhed også have besked. Det er dit ansvar.

Læreren kan kontakte virksomheden, enten telefonisk eller på mail, hvis du har fravær. I tre skal sammen aftale, hvad I sammen og hver især kan gøre, for at du kan gennemføre din skoleundervisning på hovedforløbet.

De Lokale UddannelsesUdvalg for uddannelserne har lavet aftaler for, hvordan skolen skal følge op på fravær:

Praktikvirksomheden kontaktes straks ved fravær, enten telefonisk eller på mail.

Hvis fraværet får et omfang, så det skønnes, at du skal tage hele eller dele af skoleopholdet om, inddrages din virksomhed. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår en elev ikke kan opfylde kompetencemålene på et skoleophold, og derfor skal tage opholdet om.

 

Men allerhelst vil vi bare så gerne have, at du kommer i skole hver dag.  

 Fraværsregler - Roskilde Tekniske Skole

 


For htx-elever

 Se elevhåndbog for HTX Roskilde


For elever på blomsterbinderuddannelsen, 17 ugers åben uddannelse

 Se fraværsregler for elever på blomsterbinderuddannelsen, 17 ugers åben uddannelse

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874